Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / 29-tinten blauw betalen

29-tinten blauw betalen
Lokaal @ Vlaams Belang
Volgens Het Belang van Limburg zijn er drie gemeenten in de provincie die de belastingen aanpassen. In twee gemeenten gaan de belastingen lekker omlaag, terwijl in eentje de belastingen omhoog gaan. Uiteraard zijn wij bij de gelukkigen waar de belastingen omhoog gaan! Een heugelijk nieuwtje dat de ondernemers van VKW Limburg ook ter ore is gekomen. U weet wel, die ondernemers die nauwlettend de belastingdruk in de diverse gemeenten monitoren en daarvoor onze gemeente al eens een zware buis gegeven hebben! Ondernemers die daarmee met andere woorden duidelijk maken dat de hoogte van de belastingdruk omgekeerd evenredig is met hun wil om te investeren!

CD&V zou beter zwijgen

‘Onvoorstelbaar & ongehoord’ vinden ze het bij CD&V dat de belastingen omhoog gaan. En ja, daar hebben ze volkomen gelijk in, en ja, daar zijn ze heel hypocriet in. Of denken ze echt dat de kiezers al vergeten zijn dat ze potverdorie de afgelopen 18 jaar zelf Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren hebben laten verrotten? Toen Creemers hier heer en meester was waren de belastingen ook té hoog, kregen de inwoners ook geen waar voor hun geld en werden investeerders ook al afgeschrikt. We zijn dan ook eens benieuwd van welk hout de CD&V pijlen gaat maken op de gemeenteraad!

29-tinten blauw betalen

Wij kunnen er ook niet aan doen maar nieuwbakken burgemeester Tollenaere is naar de kiezer gestapt met 29-tinten blauw waar de 7de tint heel uitdrukkelijk stelt – inclusief uitroepteken – dat VLD de belastingen niet zal verhogen. Idem voor die andere liberale partij in de coalitie, de volgelingen van De Wever. Daar stond in het programma als 4de speerpunt dat de fiscale inkomsten al meer dan voldoende waren en dat zij die zeker niet gingen verhogen. Twee programma’s die dus minder waard waren dan het papier waarop ze gedrukt werden. Een mens zou zich daarbij spontaan afvragen op basis van welke analyse, welke berekening, ze die beloftes dan wel niet gedaan hebben? Zijn ze de afgelopen legislatuur wel wakker geweest!?

Socialisten tasten uw koopkracht aan

Maar, ach, waar maken we ons toch druk om hé! Als we sommige VLD-apologeten mogen geloven gaat het ‘maar’ om een paar luttele euro’s per inwoner! Voor rijke liberalen zal het inderdaad wel zo zijn dat ze die belastingverhoging niet voelen. Of alle andere inwoners van Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren daar ook zo over denken is hoogst twijfelachtig. Niet in het minst omdat we recent nog van de gemeente te horen kregen dat ze zich zorgen maken over het stijgende aantal mensen dat de eindjes maar moeilijk aan elkaar geknoopt krijgt! Je zou denken dat de socialisten alleen al daarom op de rem zouden gaan staan bij deze belastingverhoging. Mis poes! De confetti-gooiers klagen en zagen wel dat uw koopkracht wordt aangetast door de liberalen, maar als ze zelf aan het roer zitten, dan tasten ze evenzeer met de glimlach uw koopkracht aan!

Schadelijk voor het imago van de gemeente!

Naast het feit dat Tollenaere mensen die het al moeilijk hebben gaat pijn doen vrezen we nog andere economische gevolgen. Onze gemeente prijkt immers al bovenaan in het klassement van de nationale kampioenschappen belastingen innen. We zijn het lelijke eendje in Limburg voor investeerders. De leegstand in de binnenstad is er nu al naar! Of denken de liberalen soms dat ze meer leven in de brouwerij kunnen brengen met het imago van belastingkampioenen? Vlaams Belang ziet dan ook het nut van hogere belastingen niet in. We riskeren wel eens meer te verliezen dan we zullen winnen! Hetgeen nu voorligt kan ons niet overtuigen. Vooral dan omdat we dit moeten slikken alsof er geen alternatief is, alsof er geen andere manieren zijn, alsof ze al genoeg op hun eigen bespaard hebben?

Aan de kant van de gewone Vlaming!

Onze partij zal op de gemeenteraad de verdediging opnemen van al die gewone Vlamingen die de bomen door het belastingbos niet meer zien, die weten dat VLD liegt met haar grote campagne waarin ze u wijsmaken dat u €1.344 per jaar meer krijgt, die vinden dat politici het geld eerst bij zichzelf moeten gaan zoeken. Wie zich de luxe kan veroorloven om elke coalitiepartner 2 schepenenpostjes te geven moet niet in de zakken van de burger komen grabbelen. Want laat u niets wijsmaken, Tollenaere’s belastingverhoging dient ook een politieke agenda…