Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Aankondigingspolitiek

Aankondigingspolitiek
Lokaal @ Vlaams Belang

"De nieuwe maatregelen worden nog voorgelegd aan de gemeenteraad en gaan vanaf 1 april in". Zo sluit een artikel in De Standaard van zaterdag 16 maart 2019 af. Het artikel gaat over het bericht van de gemeente Maaseik om het parkeerbeleid in de binnenstad te veranderen om de leegstand tegen te gaan. Die maatregelen moeten dus misschien nog wel voorgelegd worden aan de gemeenteraad, misschien nog wel gestemd worden door de gemeenteraad, maar dat is voor de meerheid slechts een detail. Want zij kondigen al aan dat ze ingaan op 1 april. Mooi is dat! Boeken toe voor de gemeenteraad! Het echte verhaal is natuurlijk iets complexer. De echte waarheid is dat er nog altijd niets is goedgekeurd, dat de gemeenteraad nog niet de bevoegdheid heeft overgenomen van autonoom bedrijf. Tollenaere kan wel denken en hopen dat de statuten van het AGB zonder slag of stoot zullen gewijzigd worden, nog is het niet zo ver. Niet in het minst omdat de afgelopen gemeenteraden toch wel al is gebleken dat de meerderheid af te rekenen heeft met dissidente stemmen. Tollenaere spreekt feitelijk voor zijn beurt.

Media niet kritisch genoeg

De Maaseiker parkeersaga wordt trouwens niet alleen door De Standaard opgepikt. Ook andere Vlaamse kranten berichten erover. Zo vinden we artikels in Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad. De links-liberale krant Het Laatste Nieuws neemt het nieuws eveneens klakkeloos over. Handig toch, zo een schraal media-landschap met 6 krantentitels in handen van 2 uitgevers? Ook de meerderheidsfans van https://www.grenslandactueel.c... en het immer kritiekloze TV Limburg besteden aandacht aan de plannen van de Maaseiker bestuur. Kritiekloos? Natuurlijk, want niemand vond het nodig om het verhaal minstens het etiket 'onder voorbehoud' mee te geven, laat staan dat er iemand de meerderheid gevraagd heeft of ze het spel wel spelen volgens de regels van het democratisch fatsoen? Geen enkele journalist heeft de meererheid de vraag gesteld of het wel al zo is dat het gemeentebestuur daar al wel bevoegd voor is? Of het wel al zo is dat de gemeenteraad al kan optreden als bestuurder van het AGB? Formeel is ook hier immers nog niets over gestemd! De nodige aanpassing van de statuten (een zware brok!) staat ook nog op de agenda En dan hebben we het slechts over de manier waarop dit nieuws naar buiten wordt gebracht. Wij zitten zelf nog altijd te wachten op een echt debat ten gronde over de leegstand. Het is namelijk niet zo dat wij ervan overtuigd zijn dat met wat 'parkeergemorrel' in de marge onze leegstandsproblemen van de baan zijn!

Gemeenteraad moet gerespecteerd worden

Los van het feit dat we elke initiatief om de leegstand in de Eyckerstede te counteren toejuichen is het onze plicht om aan de kaak te stellen dat een gemeentebestuur respect moet hebben voor de democratische procedures. Het valt echt op dat ook deze meerderheid met vanalles staat te pronken in de kranten terwijl de gemeenteraadsleden daarover hun zeg nog niet hebben kunnen doen. Een democraat moet weten dat zo lang er niets besproken is op de gemeenteraad, en deze haar goedkeuring niet gegeven heeft, de nieuwe maatregelen op 1 april niet zullen in gaan. Zolang de gemeenteraad niet haar zegen heeft gegeven kan niemand van het gemeentebestuur, in welke krant dan ook, zeggen dat de maatregelen zullen ingaan. Of zitten al die raadsleden er dan maar voor spek en bonen bij? Zijn ze niets meer dan een (dure) applausmachine van de meerderheid? Als dat zo is dan moeten we de raad maar opdoeken! Toen burgemeester Tollenaere nog in de oppositie zat zou hij de eerste zijn om - terecht - moord en brand te schreeuwen bij dit soort praktijken. Hij zou nogal eens tekeer gaan tegen de praktijken van het Maaseiker politbureau. Nu doet hij het zelf ...