Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Aantal 'zelfbouwers' neemt af

Aantal 'zelfbouwers' neemt af
Lokaal @ Vlaams Belang

In de krant De Zondag van 10 november 2019 staat dat de bouwunie extra premies wil voor energetische verbouwingen. De unie maakt zich namelijk zorgen dat met de milieu- inspanningen die van bouwers gevraagd worden het voor veel mensen onmogelijk wordt om nog te bouwen. Op 1 december 2019 lezen we in dezelfde krant dat 1 op 2 Vlaamse jongeren zelfs denkt nooit een woning te zullen bezitten. Die onzekerheid wordt gevoed door de afschaffing van de woonbonus, de strengere leningsvoorwaarden en de hoge vastgoedprijzen. Ook in onze gemeente is de bouwsector een belangrijke werkgever en zijn er veel jongeren die dromen van een eigen huis. Geen wonder dus dat onze partij lokaal de bouwmarkt goed wil opvolgen.

Hoeveel bouwaanvragen?

En dus interpelleerde Neeroeters raadslid Pierre Hendrikx het gemeentebestuur op de gemeenteraad van 27 januari 2020 over het aantal woningbouwers in onze gemeente. Concreet wilde Hendrikx weten hoeveel bouwvergunningen er in onze gemeente aangevraagd werden in de jaren 2019, 2017, 2016 en 2015? En wil dit om te kunnen documenteren welke evolutie we zien in Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren. Uiteraard wilden we ook wel eens weten of er al een effect te zien was van de afschaffing van de woonbonus. U weet wel, die verkapte belastingsverhoging van de Vlaamse regering die vooral onze jonge toekomstige bouwers in de geldbeugel tast!

Meer aanvragen maar..

Wat betreft de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 kunnen we een gestage toename van het aanal aanvragen in onze gemeente vaststellen. Concreet gaan we van 248 aanvragen in 2015 naar 336 aanvragen in 2019. Maar die cijfers zijn globale cijfers. Want ze bevatten zowel de nieuwbouw woningen, verbouwingen en de uitbreidingen van bestaande woningen. Zo zien we daarin een toename aan de kant van de projectontwikkelaars. Er zijn weliswaar niet meer aanvragen voor groepsbouw, er zijn niet meer projectontwikkelaars, maar als er een aanvraag komt dan bevatten deze aanvragen meteen meer woningen. Vroeger ging het zo bijvoorbeeld over 2 woningen per groepsaanvraag, vandaag tellen de aanvragen gemiddeld meer dan 5 woningen. Het aantal groepsaanvragen gaat zo bijvoorbeeld van 7 in 2015 naar 15 in 2019. En die 15 in 2019 waren goed voor 15 (!) appartementen. Het aantal aanvragen gerelateerd aan wonen maakt dit helemaal duidelijk, want dit cijfer ging van 98 in 2015 naar 102 in 2019. Geen evenredige verhouding dus. Eigenlijk komt dit overeen met de algemene evolutie tot verdichting, en dus verkleining van de gemiddelde woning. We verstedelijken dus.

Aantal zelfbouwers neemt af

Wat vooral opvalt dat is dat het aantal aanvragen voor het bouwen van ééngezinswoningen door de bouwheer zelf afneemt. Het gaat met andere woorden achteruit met het aantal 'zelfbouwers'! Voor ons een indicatie dat er mogelijks minder vertrouwen, minder koopkracht is bij onze jongeren. De Vlaming is immers beroemd om zijn/haar baksteen in de maag. Als het aantal Vlamingen dat nog zelf bouwt afneemt, dan wijst dit voor ons dan ook eerder op het niet meer kunnen, dan wel op het niet meer willen bouwen. En dat wijst dan weer op het feit dat onze overheden het veel te moeilijk en vooral veel te duur aan het maken zijn om nog te bouwen. Ergo, de komende generatie is wel degelijk langzaam maar zeker aan het verarmen.

Afschaffing woonbonus

En de directe invloed van de afschaffing van de woonbonus dan? Ons bestuur - waarvan 2 partijen ook deel uitmaken van de Vlaams belastingsregering - ziet geen invloed van de afschaffing van de woonbonus. Althans, dat proberen ze ons toch wijs te maken want ze moeten wel toegeven dat er in november en december opmerkelijk meer vragen zijn geweest naar 'stedenbouwkundige inlichtingen van de notaris naar aanleiding van meer verkopen'. Werkgelegenheid is natuurlijk ook belangrijk voor onze partij, en dus wilde Hendrikx tot slot nog weten hoeveel arbeidsplaatsen de bouwsector in onze gemeente telt. Hierop kon het gemeentebestuur ons jammer genoeg niet antwoorden. We zeggen wel degelijk jammer genoeg, want wij weten maar al te goed dat het aantal arbeidsplaatsen in 'de bouw' in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren economisch zeer belangrijk is. Spijtig genoeg zijn onze bewindslieden daar dus niet echt mee bezig...

Evolutie blijven opvolgen

Vlaams Belang is alvast benieuwd naar de cijfers van 2020. Eens het jaar voorbij zullen we uiteraard weer alles opvragen. Alleen met die cijfers kunnen we een volledig oordeel vellen. Want als er in 2020 effectief een neerwaartse tendens is, dan kan het niet anders of de maatregelen van de Vlaamse regering hebben een nog verdere negatieve uitwerking op onze bouwmarkt.