Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Breken dat cordon!

Breken dat cordon!
Lokaal @ Vlaams Belang

Op het eerste zicht lijkt dat cordon sanitair gewoon een ondemocratische uitvinding met als doel enkel en alleen onze partij de directe toegang tot de macht te ontzeggen. En, als u van kwade wil bent en mensen als De Wever wil geloven, is het cordon op de koop toe ook nog eens iets dat we louter en alleen aan onszelf te danken hebben.

Larie natuurlijk. Alsof wij dat ding zelf uitgevonden hebben. Wat wel gedaan hebben, en steeds zullen blijven doen is politiek er het beste van proberen te maken. En, uiteraard, ons er niet door te laten kisten. We blijven immers gedurig wegen op het beleid waardoor we steeds vaker zien dat net andere partijen zichzelf in nesten werken door het cordon. Je ziet dan bijvoorbeeld dat ze weten dat we gelijk hebben, dat ze onze mening zelfs delen, maar dat ze zichtzelf in de gekste bochten moeten wringen om toch maar niet publiek onze zijde te kiezen. Ten gronde genomen is dat belachelijke cordon dan natuurlijk ook veel meer dan enkel en alleen maar een instrument om onze partij te beletten mee in een coalitie te duiken. In de politieke praktijk is het cordon vooral een imaginaire lijn in onze samenleving die de grens voorstelt tussen welke politieke mening je er wel, en welke politieke mening je er niet op na mag nahouden. Het cordon is uitgevonden door extreem links, maar handig gebruikt door het systeem, door machthebbers van dit gekke land.

Elke partij in Vlaanderen die niet langer de platgereden politiek correcte Belgicistisch paden wil bewandelen krijgt vroeg of laat te maken met het cordon. Elke mening die strijdig is met de bijbel van de cultuurmarxisten kan achter een cordon verzeilen. Ergo, het cordon is een instrument waarmee men vooral wil bewerkstelligen dat de Vlaamse schaapjes braaf in de Belgische politiek-correcte stal blijven. Draai het of keer het dan ook hoe je wil, maar partijen die willen doen waar de Vlaamse kiezer op zit te wachten kunnen het cordon niet in stand houden. Het cordon is namelijk ook voor hen de ultieme gesel die hen belet om vrij rechts en Vlaams te handelen.

Het is dan ook een kwestie van tijd of het cordon moet sneuvelen. De fundamentalistische versie van het cordon is hier in Maaseik Neeroeteren en Opoeteren trouwens al lang verleden tijd. Denken we maar aan feit dat andere partijen er geen probleem mee hadden om een Vlaams Belanger te verkiezen in de OCMW-raad. Steeds schaarser zijn dan ook de kiezers en politici die uit principe weigeren te luisteren als wij spreken, steeds talrijker zijn zij die voorzichtig overnemen wat wij zeggen. Dat laatste kan ook moeilijk anders, onze partij is immers een profetische partij. Een partij die voorspellingen deed die nu aan het uitkomen zijn. Niet naar ons luisteren zou politiek gewoonweg misdadig zijn.

Wat ook politiek misdadig zou zijn, is dat men de komende legislatuur gewoon zou verder doen zoals men al jaren bezig is. Net als op diverse plaatsen in Vlaanderen verdienen de inwoners van Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren het om op een ideologisch andere manier bestuurd te worden. Met twee grote machtsblokken die mekaar eigenlijk niet zouden kunnen luchten is het dan ook niet meer dan logisch dat het cordon hier zal sneuvelen. Als Vlaams Belangers zijn we bereid, zonder onszelf te verloochenen, om hieraan mee te werken.

Met een beetje hulp van de kiezer moet het mogelijk zijn om ook deze steen in de Maas te verleggen!