Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Corona

Corona
Lokaal @ Vlaams Belang

Het behoeft geen betoog, het coronavirus heeft onze maatschappij goed in haar greep. Uiteraard ontspringen onze gemeente en onze afdeling evenmin de dans. Zo komt het dat er op maandag 30 maart 2020 geen gemeenteraadsvergadering, OCMW-raadsvergadering en vergadering van de AGB’s wordt georganiseerd. De eerstvolgende vergadering van gemeenteraad, OCMW-raad en AGB’s is nu voorlopig voorzien op maandag 27 april 2020. We zeggen er nadrukkelijk bij 'voorlopig'. Want alles zal afhangen van de evolutie van de toestand. Dat wil natuurlijk zeggen dat onze afdeling hierop moet anticiperen en haar werking moet aanpassen. Dat wil concreet zeggen dat we onze tussenkomsten, vragen en voorstellen ofwel moeten uitstellen, ofwel op een andere manier ten berde moeten brengen.

Onze partij zelf heeft intern uiteraard ook maatregelen genomen om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Het nationaal partijbestuur, bij monde van nationaal secretaris Ortwin Depoortere, heeft de afdelingen aangeraden om voorlopige géén vergaderingen meer te organiseren en ook géén huisbezoeken meer af te leggen. De bestuurshernieuwingen worden ook uitgesteld naar een latere datum. Alle communicatie met de afdeling zal dus telefonisch of per mail moeten geschieden.

Uiteraard wil dit niet zeggen dat onze partij niet de vinger aan de pols zal blijven houden. Integendeel. Zowel lokaal als nationaal blijven we de politieke gebeurtenissen op de voet volgen en ageren we daar waar nodig.