Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / De baileybrug van Creemers

De baileybrug van Creemers
Lokaal @ Vlaams Belang

Al in 2006 schreef Vlaams Belang in zijn programma dat ’t Eilandje en Bergerven verbonden zouden moeten worden. In combinatie met het fietsroutenetwerk zou dit een toeristisch schot in de roos zijn. Op de gemeenteraad van 25 juni 2018 werd nu de opmaak van een ontwerp voor de aanleg ontsluiting fietsroutenetwerk goedgekeurd. Er komt in Neeroeteren een Baileybrug.

Voor al wie zijn legerdienst niet heeft gedaan, voegen we hierbij een foto van de komende werkzaamheden. De plaatsing van die brug roept natuurlijk wel wat vraagtekens op. Zo kost het ontwerp alleen al €150.000 en is het niet duidelijk hoe men het bruggenhoofd en de hele site juist gaat plannen. Daarnaast schuilt er de serieuze adder onder het gras dat het slechts om een tijdelijke overeenkomst gaat! De facto betreft het hier dus geen duurzaam structurele oplossing.

Daarnaast stellen we ons natuurlijk ook wel wat esthetische vragen bij de toekomstige Neeroeterse brug. Akkoord, over smaak valt niet te twisten. Misschien vinden de meeste inwoners van Neeroeteren en al die potentiële toeristen zo een oude legerbrug wel prachtig? We weten het niet. Zelf hadden we wel wat anders in gedachten dan deze brug. Onze fractieleider Leo Pieters stelde voor om een meer natuurverantwoorde brug te bouwen. Immers, waarom het niet meteen goed doen? Waarom slechts een tijdelijke overeenkomst afsluiten? In ieder geval, een oplossing waar geen houdbaarheidsdatum aan vastzit. En die verwijzing naar de oorlog kan beter gemaakt worden door de bunker te gebruiken als bruggenhoofd.