Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Dossier: Immigratie verandert ook onze gemeente.

Dossier: Immigratie verandert ook onze gemeente.
Lokaal @ Vlaams Belang

In januari verscheen de integratiemonitor voor Vlaanderen. Ook onze gemeente werd belicht. De cijfers voorspellen weinig goeds. Zonder doortastende maatregelen dreigt ook bij ons langzaam maar zeker de immigratie-invasie haar slopende tol te eisen.

Het kan snel gaan.


Ook al wonen wij niet in Brussel, toch is wat daar gebeurt een voorbode van wat ons te wachten staat. Zoals geweten sprak men in Brussel tot aan de vooravond van de Franse revolutie Nederlands. De ULB en professor De Ridder bewezen dit. Tot ver in de 19de eeuw bleef dat zo. Daarna kwam de verfransing (vooral middels het onderwijs) goed op gang en veranderde de stad zodanig dat aangenomen wordt dat ze Franstalig is. Maar ook dat verandert. Socioloog Jan Hertogen becijferde het gelijk van het Vlaams Belang dat in Brussel ondertussen de meerderheid van de inwoners allochtonen zijn. Op enkele generaties tijd is de Brusselse Vlaming een minderheid in zijn stad geworden. Het gaat snel als men de immigratie niet stopt.

Immigratie verandert een samenleving.

Politicoloog Robert Putman bewees door onderzoek in 40 gebieden bij 30000 personen dat hoe meer etnisch divers een samenleving is, hoe minder vertrouwen er is, hoe minder sociale cohesie er is. Immigratie vernietigt het maatschappelijk weefsel. Socioloog Ruud Koopmans bevestigde dat deze bevinding ook telt voor Europa. Ook voor onze gemeente dus. Opoeteren blijft vooralsnog het meest gespaard van de migratie maar in Maaseik zelf daarentegen naderen sommige buurten het kantelpunt waarop het aantal allochtonen het aantal autochtonen overtreft. Ook hier beginnen we de uiterlijke kenmerken van de segregatie te herkennen. Schotelantennetje links, hoofddoekje rechts en af en toe al Arabische opschriften en namen op winkelramen.

Steeds meer allochtone kleuters in onze gemeente.

Onze schoolbanken vandaag, zijn onze samenleving morgen. In onze gemeente zien we daar een exponentiële toename van het aantal allochtone kleuters. Dat is niet zonder risico want bij etnisch diverse klassen gaan de prestaties omlaag. In Vlaanderen verkondigen alleen wij deze waarheid, in Nederland bewijst de socioloog Jaap Dronkers dat empirisch. Logisch dat in Maaseik (vooral in GO) dit in enkele klasjes al het geval is als 7,3% van de kleuters in de hele fusie het Nederlands niet als thuistaal heeft. Dat is een verdubbeling op enkele jaren tijd. Dat in het lager onderwijs 45,3 % van de kinderen die het Nederlands niet als thuistaal hebben vertraging heeft bewijst deze these. Dit zijn maar enkele van de aanwijzingen dat ook onze gemeente er nu al niet meer in slaagt de immigratie te absorberen. Ook hier ontstaat er een nieuw subproletariaat dat we nooit zullen geïntegreerd krijgen. In onze gemeente zijn nu al 25,6 % van de jongeren afkomstig van buiten de EU werkloos! De totale officiële werkloosheid (tussen de 18 en 64 jaar) bij alle mensen met een vreemde nationaliteit in Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren bedraagt liefst 25,3 %! Daarmee zijn ze 6,3 maal zoveel werkloos als de autochtone Vlamingen in onze gemeente. We overdrijven zegt u? Dat zegden ze in Brussel ook ooit.

Laat niets wijsmaken!

U kent de fabeltjes wel: “Ze kwamen hier het vuile werk opknappen, ze gaan onze pensioenen betalen, enz”. Alle Vlaamse partijen, inclusief de club van De Wever houden vast aan deze dogma’s en willen zelfs met meer migratie onze vergrijzing opvangen. Waanzin! Ten eerste omdat dit eigenlijk gezegdes zijn die ons met een schuldgevoel moeten opzadelen. Ten tweede zijn ze allemaal wetenschappelijk ontkracht. Het meest treffende voorbeeld is dat van de mijnen. Wie de geschiedenis eerlijk analyseert weet dat het uitbreiden van de mijnbouw na de steenkoolcrisis van 1958 economisch ridicuul was. Toch besliste men nog daarna om gastarbeiders aan te trekken. Ook dat migratie zorgt voor meer economische groei is betwistbaar. Als er al sprake is van een stijging van het BBP dan gaat dit naar het loon van de nieuwkomers zo bewees een Nederlands CPB-studie uit 2003. Kosten-, en baten? Ook daar is er overdonderend bewijsmateriaal dat immigratie meer kost dan opbrengt. Hier durven alleen wij dat te becijferen, in Nederland doet de overheid dat.

Wie wil er dan eigenlijk immigratie?

Eigenlijk willen nog steeds dezelfden als in het verleden meer immigratie: Het grootkapitaal dat altijd tuk is op goedkopere arbeid. Populistisch gezwetst? Neen! Juriste Tesseltje de Lange toonde in een onderzoek over de besluitvorming rond arbeidsmigratie aan dat in West-Europa de grote werkgevers doorslaggevend waren om te kiezen voor arbeidsmigratie. De argumenten toen zijn die van nu: De inkomensherverdeling die we kennen sinds de onderzoeken van immigratiedeskundige George Borjas. Lage lonen kun je laag houden, of lager maken, door de wet van vraag en aanbod te beïnvloeden door migratie. Liever dan in te zetten op het eigen volk kiest men voor de makkelijke liberale oplossing. De vraag is of we daarvoor een beschaving op het spel moeten zetten? Ons antwoord? Neen!


MkO