Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Geen Islamitische hoofddoeken voor ons gemeentepersoneel!

Geen Islamitische hoofddoeken voor ons gemeentepersoneel!
Lokaal @ Vlaams Belang

Haaks op onze cultuur

Laat ons een kat een kat noemen. Het toenemende aantal Islamitische hoofddoeken in onze gemeente is een teken van Islamisering, een teken van verwerping van onze cultuur. Immers, de Islam als doctrine staat haaks op wie wij Vlamingen, wij Europeanen, zijn. Dat bovendien slechts vrouwen een hoofddoek dragen terwijl mannen dat niet moeten doen is strijdig met het bij ons geldende principe dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. Ons lijkt het logisch dat we in Vlaanderen daarom proberen om het aantal Islamitische hoofddoeken in te dijken. Zeker als het gaat om openbare functies die sowieso altijd ook voorbeeldfuncties zijn. Trouwens, in onze cultuur is het ontbloten van het hoofd in publieke gebouwen een teken van respect.

Socialisten willen hoofddoeken toelaten!

We hebben dan ook met verbazing kennis genomen van het voornemen van de socialisten om in deze gemeente het mogelijk te maken dat overheidspersoneel de Islamitische hoofddoek mag dragen. In de 'Stemcheck' van de Vlaams krant De Standaard laten de socialisten weten dat wij 'in onze samenleving rekening moeten houden met, en respect hebben voor elkaars eigenheid'. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. WIj, als Vlamingen, moeten ons dus volgens de socialisten, maar weer aanpassen aan onze gasten!

Vlaams Belang zal voorstel tot verbod indienen

Beste kiezers, niet met ons! Als Vlaams Belang verzetten wij ons met klem tegen de socialistische doctrine dat wij ons moeten aanpassen aan onze gasten. Onze partij zal zich op alle mogelijke manieren verzetten tegen dit socialistische idee. Wij zullen op de eerstekomende gemeenteraad dan ook een voorstel indienen om de Islamitische hoofddoek te verbieden bij het gemeentepersoneel. Gezien de socialistische intenties, en het feit dat we hier te maken hebben met een meerderheidspartij, kunnen we dat niet vroeg genoeg laten inschrijven in onze reglementen!

Als Vlaams Belangers kiezen wij voluit voor een beleid waar we van nieuwkomers eisen dat zij zich aanpassen aan ons, en niet, en NOOIT, omgekeerd!