Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Gemeentefonds

Gemeentefonds
Lokaal @ Vlaams Belang

Samen met de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting behoort het gemeentefonds tot de belangrijkste inkomstenbronnen van lokale besturen. In onze gemeente is dat niet anders. Toen onze gemeenteraad op 28 januari 2019 de slechte beslissing nam om de belastingen te verhogen werd dit letterlijk nog eens zo gezegd. Wat er natuurlijk niet werd gezegd, welke vraag er natuurlijk niet werd gesteld, toen de meerderheid eenzijdig besliste de belastingen te verhogen, was of we niet recht hebben op wat meer inkomsten uit het gemeentefonds? Of we niet, in plaats van onze burgers te laten bloeden, wat meer centen uit Brussel konden (terug-)krijgen? 

De laatste tijd is er immers nogal wat commotie ontstaan rond de verdeling van de middelen die beschikbaar worden gesteld door dat gemeentefonds. Neem nu een artikel in De Standaard van vrijdag 8 maart 2019. Daarin wordt er melding gemaakt van een ‘gevecht om de centen’ uit dat gemeentefonds. Het begint namelijk nogal op te vallen dat de middelen uit dat fonds behoorlijk oneerlijk verdeeld worden over de Vlaamse gemeenten. Zo is een stad als Antwerpen met €1340,19 per inwoner verhoudingsgewijs wel een heel grote slokop! Volgens de laatste cijfers van de VVSG kreeg onze gemeente in 2017 maar €274,29 per inwoner. Samen goed voor €6 921 039. Met de ambities van de burgemeester van Antwerpen om Vlaams minister-president te worden, wordt er nu gevreesd dat er in de toekomst nog meer middelen naar Antwerpen zullen gaan. En dat is natuurlijk geen goed vooruitzicht voor kleinere gemeenten zoals de onze want de Vlaamse begroting heeft niet plots meer geld om uit de delen. En dit terwijl ook onze gemeente toch nogal wat financiële uitdagingen moet aangaan. Denken we maar aan de problematiek van de leegstand, de problemen die we hebben met de Islamisering en de vervreemding, de toegenome armoede en noem maar op. Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren worden almaar meer geconfronteerd met problemen die je eerder verwacht in de grootsteden zoals Antwerpen, maar waarvoor we wel niet dezelfde middelen krijgen!

Uiteraard moeten wij ons niet vergelijken met Antwerpen, ook al is het verschil best wel groot. Laten we ons daarom eens vergelijken met buurgemeente Meeuwen-Gruitrode. Zoals geweten een gemeente zonder veel centrum-functies, zonder veel vervreemding of Islam-radicalisme, en met slechts 2,5 sociale woningen per 100 huishoudens. Awel, een burgemeester die al jaren zijn voeten veegt aan het bouwen van sociale woningen mag rekenen op een bedrag van €272,94. Gelijkaardig aan wat wij ontvangen, terwijl wij maar liefst 9 sociale woningen per 100 huishoudens tellen!

U leest het, wij worden in onze relatief kleine gemeente geconfronteerd met relatief grote problemen waarvoor wij niet eerlijk vergoed worden door Brussel. Wordt het dan ook niet eens de hoogste tijd dat we de hoofden bij elkaar steken in deze gemeente en voluit het debat om de centen uit het gemeentefonds aangaan? Te verliezen hebben we niets, integendeel, we spannen als belastingkroon!