Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Hier spreekt men Nederlands

Hier spreekt men Nederlands
Lokaal @ Vlaams Belang

Neen, Maaseik noch Neeroeteren of Opoeteren zijn zogenaamde faciliteitengemeenten, laat staan gemeenten op de taalgrens. Alhier zijn er dus maar weinig tot geen problemen met het oprukken van de Franse taal. In onze gemeente zou het Nederlands, en het gebruik ervan gewoon de evidentie zelve moeten zijn. En ja, over het algemeen gesproken zit het hier nog wel snor met het gebruik van onze moedertaal. Maar, ooit, nog niet eens zo heel gek lang gelezen, zat het met het gebruik van het Nederlands ook nog wel snor in Broekzele, ofte Brussel. Als we het onder andere het werk van historicus Paul De Ridder mogen geloven was Brussel tot ver na de Belgische omwenteling gewoonweg een Nederlandstalige stad. Ga er nu maar eens kijken en je ziet meteen dat op enkele generaties tijd het Nederlands compleet van de kaart is gegeveegd...

Gemeente moet het goede voorbeeld geven

Specifiek betreft Brussel heeft dat natuurlijk enkele redenen. Dat het Franstalige seperatisme van 1830 de status van het Nederlands in de oude hoofstad der Nederlanden geen goed heeft getaan behoeft geen betoog. Veel erger was echter de typische Vlaamse 'lamme goedzak' mentaliteit waarbij wij ons maar eventjes aanpasten en Frans (of toch iets wat er op trekt) begonnen te spreken. 'Weg met ons', dus. Laat het nu echter net soortgelijke houding zijn die we hier links en rechts in onze gemeente ook al de kop zien opsteken. Gaat u, bijvoorbeeld, pakweg een verzekering afsluiten dan zal u vaak op het document 'policy' zien prijken in plaats van polis, bij bepaalde handelszaken prijkt er dan weer een Franse naam op de gevel, nog anderen denken geen klanten te kunnen vinden als ze niet in het Engels adverteren. En als we de grenskoerier in de bus krijgen vinden we zelfs artikels volledig in het Pools! En dan maar van al die vreemdelingen eisen dat ze zich aanpassen? Daarom wil Vlaams Belang het engagement aangaan om het gemeentebestuur er in haar communicatie over te laten waken het gebruik van vreemde talen zo goed als mogelijk te beperken en voluit in te zetten op het Nederlands.

Charter voor het Nederlands

Vlaams Belang wil daarnaast met al onze handelaars een charter opstellen waarin we elkaar er wederzijds toe verbinden om in onze communicatie het Nederlands te gebruiken en te promoten. Uiteraard, naar toeristen toe kunnen wij als Vlamingen onze talenkennis als middel tot gastvrijheid blijven gebruiken. Daar valt niets op aan te merken, integendeel! Maar, als het even kan, moeten we toeristen lokken met onze eigenheid, met onze identiteit en vooral met onze trots daarover! Mensen komen niet naar hier als hier alles hetzelfde is als daar. Mensen komen als hier iets anders is dan elders. En dat hebben we zeer zeker te bieden in Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren.

Typisch lokale namen voor handelszaken promoten

Vlaams Belang wil van deze identiteitsbeleving in de eerste plaats een positief verhaal maken. Mensen moeten fier en voluit hun eigenheid kunnen beleven. Concreet denken wij er daarom bijvoorbeeld aan om als gemeente jaarlijks een 'Bokkerijders-prijs' uit te reiken aan de handelszaak met de mooiste lokale naam. Uiteraard te verkiezen door een heuse volksjury. Als er nieuwe straatnamen moeten gekozen worden willen we in overleg met de heemkundige kringen de historisch meest verantwoorde keuze maken, en als we zelf iets organiseren zullen we het evenement zeker niet in een andere taal dan het Nederlands aankondigen!