Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Installatiepremies asielzoekers

Installatiepremies asielzoekers
Lokaal @ Vlaams Belang

Wist u dat asielzoekers een zogenaamde installatiepremie kunnen trekken? De wet DIS van 26/02/2002 voorziet namelijk in de mogelijkheid dat asielzoekers aanspraak kunnen maken op deze extra premie voor, bijvoorbeeld, de inrichting van hun woning. Deze installatiepremie wordt vaak gekoppeld aan ontvankelijk verklaarde asielzoekers maar deregelgeving kan ook van toepassing zijn bij andere asielzoekers. De OCMW-wet stelt dat het criterium van de menselijke waardigheid bepaalt welke maatschappelijke dienstverlening gegeven moet worden. Het OCMW bepaalt in principe autonoom en zonder rekening te houden met de mogelijke terugbetaling van de kosten door de federale overheid welke de passende dienstverlening is om de menselijke waardigheid van een cliënt te waarborgen. De asielzoeker heeft absoluut geen afdwingbaar recht op deze installatiepremie. De premies worden maar gegeven omdat onze politieke leiding dat wil. Ergo, een strikter bestuur, een rechtser bestuur, zou zelfs binnen de bestaande OCMW-wetgeving in staat moeten zijn om deze extratjes aan asielzoekers niet toe te kennen.

In Maaseik werd in 2017 aan 8 asielzoekers een zogenaamde installatiepremie toegekend. Althans, dat leren we uit antwoorden van het OCMW aan ons OCMW-raadslid Jan Knippenberg op 24 april 2018. Het bedrag van een installatiepremie komt overeen met het bedrag leefloon. Momenteel bedraagt dat €1190,27 De uitbetaalde premies werden door de gemeente teruggevorderd van de hogere overheid. Beter gezegd, u, de belastingbetaler mag hoe dan ook opdraaien voor deze premies. Of ze nu uit onze gemeentekas komen, of uit een andere kas, betalen zal u. Spreekt voor zich dat deze folliekes voor onze partij niet hoeven. En als dat toch zo zou zijn, dan moet dit onderdeel uitmaken van de immigratiefactuur waar onze partij voor pleit. De asielzoeker in kwestie moet er derhalve aan gehouden worden de verkregen installatiepremie terug te betalen.

Wie zich de moeite zou doen om alles op te lijsten waar onze nieuwkomers recht op hebben zou zonder twijfel achterover vallen. Als u zich ooit de logische vraag zou stellen hoe het komt dat mensen, zogezegd, voor oorlog helemaal tot hier vluchten terwijl ze tig landen passeren waar er geen oorlog is dan moet u dit soort premies goed in gedachten houden. Tussen, bijvoorbeeld, Damascus en Maaseik liggen er vele kilometers met heel veel landen waar er geen bommen of granaten te bespeuren zijn. Allemaal landen die onze 'vluchtelingen' met veel plezier links laten liggen, hoewel ze er perfect veilig zouden kunnen zijn. De reden waarom ze niet op de deur van bijvoorbeeld Orban kloppen is omdat ze daar op hun kin moeten kloppen. Wie dus echt de immigratiestromen wil indijken die moet iets doen aan de échte redenen waarom mensen naar hier komen, en dat is omwille van de sociale voordelen. Het is die grens die dicht moet.