Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Maaseik moet €137.588,64 terugstorten aan Francken

Maaseik moet €137.588,64 terugstorten aan Francken
Lokaal @ Vlaams Belang

De krant Het Nieuwsblad kopte op 14 maart 2018 dat “OCMW’s 26,5 miljoen moeten terugbetalen aan Fedasil”. Dat nieuws kwam de krant te weten van Nathalie Debast, ambtenaar bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Volgens haar werden verschillende Vlaamse gemeenten aangeschreven door FEDASIL met een verzoek geld terug te storten. De federale overheidsdienst heeft duidelijk terug geld nodig schrijft de krant nog.

Als aandachtige volger van het Lokaal Opvang Initiatief voor asielzoekers heeft onze partij daarop op de OCMW raad van 24 april 2018 gevraagd naar het wel en wee van de eis van FEDASIL om geld terug te vorderen van de gemeenten. Het gemeentebestuur antwoordde ons daarop dat het nog wat vroeg was om de juiste cijfers te geven omdat deze pas beschikbaar zouden zijn in juni. Wat ze wel al vertelden was dat ze inderdaad op de hoogte waren van het voornemen van FEDASIL om geld terug te eisen.

Zogezegd, zo gedaan. Na het verstrijken van de termijnen vroeg Vlaams Belang OCMW-Raadslid Jan Knippenberg op de OCMW-raad van 25 september de cijfers op. Daaruit leren we dat voor het LOI er in het boekjaar 2017 voor €389.373,78 kosten ingeschreven werden die voor €387.367,75 gedekt zijn door federale subsidies. Wat blijkt er nu? Onze gemeente mag €137.588,64 terugstorten aan de diensten van Francken. Tegelijkertijd schrijft ons OCMW in de jaarrekening van 2018 eenzelfde verlaging van de bestemde gelden in. Het gaat hier om een bedrag dat, zo lezen we in het antwoord van het OCMW, wel degelijk een impact heeft op de balans.

Het LOI-verhaal is voor Vlaams Belang een farce. Theo Francken maakt al jaren grote sier op sociale media met zijn ‘bed-bad-brood’ verhaaltje. Wie echter goed oplet, die weet dat Theo Francken met het door hem op 26 februari 2016 gelanceerde verplichte spreidingsplan vooral de rechtse kiezer een rad voor de ogen draaide. Handig duwde hij een deel van de asielproblematiek op kap en kosten van de gemeenten. Dat die de gespendeerde gelden uiteindelijk integraal mochten doorrekenen aan FEDASIL verandert helemaal niets aan het onloochenbare feit dat de gemaakte miljoenenkosten voor rekening van de belastingbetaler zijn. Of die nu via een ezelsbruggetje langs een lokaal OCMW passeren of niet, u betaalt de rekening!

Koppel dit aan het feit dat we uit eerdere vragen al leerden dat het hele systeem van opvang van zogenaamde vluchtelingen middels een LOI echt niet kan gezien worden als louter materiële steun, dat asielzoekers in onze gemeente onder andere genieten van gratis internet, dat sommige asielzoekers kunnen studeren - inclusief leefloon - op kosten van de gemeenschap en dan kun je je wel voorstellen dat voor Vlaams Belang de LOI-maat vol is. Het is niet omdat Francken de gemeenten afdreigde met sancties dat we zomaar zijn spelletje moeten meespelen. Vlaanderen is geen immigratieland, net zomin Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren immigratiegemeenten zijn. De kraan moet dicht. Vlaams Belang pleit er dan ook voor om het LOI in onze gemeente stop te zetten. Maaseik moet aansluiting vinden bij de gemeenten die niet meedoen aan de LOI-carrousel van Francken.