Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / OCMW: Geïntegreerd Breed Onthaal

OCMW: Geïntegreerd Breed Onthaal
Lokaal @ Vlaams Belang

’OCMW wacht niet langer tot je zelf aanklopt’, kopt De Standaard op 24 mei 2018. Als gevolg van een beslissing van Vlaams minister Jo Vandeurzen gaan OCMW’s nu sneller zelf op zoek naar mensen die het moeilijk hebben. In de gemeente Diksmuide gaan de medewerkers van het OCMW zo bijvoorbeeld letterijk zelf ‘de boer op’ om mensen in moeilijkheden op te sporen.

We kennen het allemaal wel, het is een oud zeer, een bekend zeer. Veel mensen die het moeilijk hebben schamen zich hiervoor en durven daarom niet aan te kloppen bij het OCMW. Wat je ook nog altijd hebt zijn mensen die niet weten met welke problemen ze nu juist waar terecht kunnen. Als deze mensen al aankloppen bij het OCMW sijpelt vaak niet hun hele verhaal bij alle diensten door. Deze mensen lopen dan het risico om uiteindelijk onderbeschermd te blijven. Om dit soort problemen het hoofd te bieden heeft de Vlaamse overheid op september 2016 op 11 plaatsen in Vlaanderen een proefproject met een ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ (GBO) gelanceerd. Concreet zal de cliënt nu nog slechts op één centraal punt zijn of haar verhaal doen waarop het OCMW zelf alle nodige diensten betrekt. Daarnaast moeten OCMW’s ook nauwer samenwerken met de Centra voor Algemeen Welzijn (CAW).

Bij het einde van het project, in mei 2018, heeft Vlaams minister Vandeurzen uit het project de conclusie getrokken dat het ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ vanaf begin volgend jaar moet veralgemeend worden over heel Vlaanderen. Dat wil zeggen dat ook onze gemeente deelgenoot zal moeten worden van dit project. Iets wat onze partij wel ziet zitten. Daarom heeft ons OCMW-raadslid Jan Knippenberg hiernaar gevraagd op de OCMW-raadszitting van 25 september 2018.Uit de antwoorden die we kregen blijkt dat onze gemeente wel degelijk op de hoogte is van het project, maar vooralsnog niet tot de deelnemers mag gerekend worden. Wel zijn er zogenaamde verkennende gesprekken gepland. Op 05 oktober jongstleden hebben die gesprekken plaatsgevonden met de Maaslandse diensthoofden van de OCMW's en op 22 oktober zal er een gesprek volgen met de mutualiteiten en CAW.

Een van de groepen die Vlaams minister Vandeurzen met stip wil opvolgen in het GBO project zijn mensen die het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Als Vlaams Belang is dat natuurlijk een thema dat ons na aan het hart ligt. Als veiligheidspartij pleiten wij immers niet alleen voor een strenger beleid jegens de daders, maar ook voor betere ondersteuning van de slachtoffers. Momenteel zijn er bij ons OCMW nog geen mensen bekend die slachtoffer zijn van een misdrijf en daarvoor, van het OCMW, hulp krijgen. Deze mensen worden nog altijd opgevangen via de gespecialiseerde voorzieningen. Als het van ons afhangt zullen ook deze mensen in de nabije toekomst via het GBO moeten verder geholpen kunnen worden.

Omdat we dit een goed project vinden zal onze partij in ieder geval de mogelijke uitvoer ervan met argusogen opvolgen.