Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Onze Opoeterse haan

Onze Opoeterse haan
Lokaal @ Vlaams Belang

Van hanen onderhouden kennen wij Vlamingen alles. De meest bekende haan waarover we ons al jaren ontfermen is rood, komt uit het zuiden en kost ons volgens de wetenschappers een kleine 16 miljard euro per jaar. De andere haan die we hier in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren moeten verzorgen is die van kerktoren van de Opoeteren. Met dien verstaande dat we die laatste haan met de glimlach onderhouden, terwijl bij de eerste haan ons het lachen al lang overgegaan is.

Zoals algemeen geweten moest na de storm van 10 maart 2019 de windhaan van de kerktoren van Opoeteren gehaald worden. De haan was losgekomen en gevaarlijk beginnen overhellen. Het risico was te groot geworden dat de haan van de kerk zou vallen met alle gevolgen vandien. Op de gemeenteraad van 29 april wilde ons gemeenteraadslid Eddy Slootmakers weten hoe het ondertussen nog is met haan van de kerktoren van Opoeteren? Zo wilde Eddy onder andere van de meerderheid te horen krijgen wanneer de haan teruggeplaatst zou worden, of er behalve de haan aan de kerk nog schade was en vooral, of de meerderheid al een idee van het prijskaartje van de hele operatie had en wie de factuur zou krijgen?

Laat ons beginnen met het gegeven dat uit de antwoorden van de meerderheid gebleken is dat het terugplaatsen van de haan niet prioriteir is voor de meerderheid en dat het dus nog wel een tijdje kan duren voor alles terug in orde is. De spits van de kerktoren zelf was ook beschadigd. En wel dit ter hoogte van de bevestigingspunten van het kruis. Om verdere schade te vermijden moet die spits natuurlijk eerst waterdicht gemaakt worden. De haan zelf zal verguld worden. En het goede nieuws dan? Dat is dat de hele operatie zal bekostigd worden de brandverzekering van de kerk. Althans, daar gaat de meerderheid toch van uit. 

Is dat laatste niet logisch hoor ik u denken? Die haan behoort toch tot kerk? Ja en neen. Het is te zeggen, er bestaat zoiets als een oude Napoleontische wet die het eigendomsrecht van de kerktorens legt bij het gemeentebestuur terwijl het schip de kerfabriek toekomt. Ons immer attente raadslid Leo Pieters heeft dit in het verleden al eens ter sprake gebracht op de gemeenteraad. De vorige meerderheid heeft ons wat dat betreft echter nooit duidelijkheid kunnen verschaffen. Daarom stelde Leo Pieters deze toch wel belangrijke vraag opnieuw aan de nieuwe meerderheid. Een nieuwe meerderheid die daarop te kennen gaf ook niet te weten of ze nu wel dan niet eigenaar zijn van de kerktorens. Ze gingen het voor ons uitvissen. Goed zo! En mochten ze ons spontaan vergeten het antwoord op deze vraag te verklappen, dan zullen we hen er zelf met alle plezier aan helpen herinneren. Te beginnen bij de bespreking van de jaarrekeningen van de kerkfabrieken op de gemeenteraad van 27 mei 2019!