Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Ook toekomstig gemeentebestuur Maaseik omzeilt afbouw schepenmandaten

Ook toekomstig gemeentebestuur Maaseik omzeilt afbouw schepenmandaten
Lokaal @ Vlaams Belang
Ook toekomstig gemeentebestuur Maaseik omzeilt afbouw schepenmandaten


Vandaag pakt Het Belang van Limburg uit met een interessant artikel op
de voorpagina. Een artikel waarin de gerenomeerde politicoloog Johan
Ackaert (UHasselt) uit de doeken doet dat diverse Limburgse
gemeentebesturen een achterpoortje in het nieuwe
gemeentedecreet gebruiken om toch maar geen extra schepenambt te moeten
schrappen. Na het schrappen van de post van OCMW-voorzitter zouden
immers de lokale besturen ook nog minstens 1 schepenambt moeten
schrappen. Tenzij ze het inhoudsloze ambt (dixit Ackaert) van voorzitter
van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD)
tot schepenambt verheffen. Inclusief schepenwedde natuurlijk. Het
nieuwe gemeentedecreet zou er op neerkomen dat vanaf 1 januari
in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren een bestuur gevormd wordt met nog
slechts 5 schepenen en 1 burgemeester. Volgens Ackaert kan het best zo
zijn dat ze het BCSD-voorzitterschap toevertrouwen aan een van de
overblijvende schepenen. Ga je echter die BCSD-voorzitter middels een
extra schepenambt toevoegen aan het college dan ga je volgens Ackaert
via een achterdeurtje in tegen de geest van het nieuwe gemeentedecreet.


Ackaert bewijst ons gelijkEigenlijk sluiten de bevinden van Ackaert haarfijn aan bij het voorstel
dat Vlaams Belang al lanceerde in uitgave nummer 8 van ons lokaal blad
Straffe Kal. Daarin stelden we immers al dat, abstractie makende van het
verdwijnen van het ambt van OCMW-voorzitter, ons gemeentebestuur in de
toekomst moet gaan besturen met nog slechts 5 schepenen en 1
burgemeester. Dat zou, én een verhoging van de rendabiliteit betekenen,
én een besparing voor de burgers. Niet zo hebben ze op verkiezingsavond
in Maaseik gedacht! De toekomstige coalitie zal bestaan uit 3 partijen
en die moeten, zo toekomstig burgemeester Johan Tollenaere (VLD) op de
webstek van het Het Laatste Nieuws van 14 oktober, allemaal 2
schepenambten krijgen. Wie goed kan tellen weet dat er dat 6 in het
totaal zijn. Als we nogmaals abstractie maken van het ambt van
OCMW-voorzitter zijn er dat eigenlijk evenveel als onder Creemers.
Vanuit de meerderheid proberen sommigen ons nu wijs te maken dat we
het eigenlijk niet zo moeten zien zoals Tollenaere het gezegd heeft op
de webstek van Het Laatste Nieuws op verkiezingsavond. Ze argumenteren
dat het in de toekomst eigenlijk geen 6 schepenambten zullen zijn zoals
Tollenaere zegt in HLN, maar slechts 5 schepenen plus 1 schepen van
sociale zaken.


Toekomstige coalitie gebruikt achterpoortje om meer schepenambten te hebben


Wat de toekomstige meerderheid in feite doet is de lucratieve manier
van rekenen toepassen die professor Ackaert in het Belang van Limburg
aan de kaak stelt. Want eigenlijk schrappen ze geen extra
schepenmandaat. Ze maken een postje bij en gaan daarmee, zoals gezegd,
in tegen de geest van het nieuwe gemeentedecreet. De
BCSD-voorzittershamer gaat in de toekomst in Maaseik over in handen van
een nieuwe zesde schepen, een schepen voor sociale zaken. Volgen we de
logica van professor Ackaert, dan maakt de toekomstige
coalitie hiermee in Maaseik dus ook gebruik van een achterpoortje in het
nieuwe gemeentedecreet om dat extra schepenambt uit de brand te slepen.
De nieuwe coalitie is dus gevormd op een manier die niet te rijmen valt
met het doel van het nieuwe decreet lokaal bestuur. De toekomsite
coalitie mist hier dus echt wel een mogelijkheid om te besparen op iets
wat onze burgers al lang vragen: Hun eigen.


Vlaams Belang eist opnieuw om het met 1 schepen minder te doen


Vlaams Belang Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren mag dus met recht en
reden de nieuwe bestuurscoalitie oproepen om het met 1 schepenambt
minder te doen! Of de postjes dan eerlijk verdeeld zijn tussen de
partijen zal ons worst wezen. De burger moet al genoeg opdraaien voor
die gekke folliekes van de particratie. Vlaams Belang zet de belangen
van de burgers eerst en eist dan ook dat de nieuwe coalitie maar 5
schepenambten zal tellen!