Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Op de bres voor het behoud van onze dialecten!

Op de bres voor het behoud van onze dialecten!
Lokaal @ Vlaams Belang

Vlaams Belang al vroeg bij de pinken

Al tijdens het debat georganiseerd door de jongerenafdelingen van lokale partijen in zaal Vita Humana in Maaseik in 2006 brak Leo Pieters een lans voor identitaire diversiteit in onze gemeenten. Neen, niet, en nooit, de diversiteit van de linkse postmoderne praatjesmakers, maar altijd en overal de diversiteit in identiteit van de autochtone Opoeterenaar, Neeroeterenaar en Maaseikenaar. Jawel, meervoud want Maaseik dat is ook Neeroeteren en Opoeteren. Naar aanloop van de verkiezingen van 2012 hielden wij consequent onze identitaire koers want één van de speerpunten in onze campagne was het 'veilig' stellen van onze lokale identiteiten. Logisch natuurlijk want alles wat met identiteitspolitiek te maken heeft ligt nu eenmaal in het verlengde van onze ideologie.

Lokale identiteit is ons belang

Geen lokale identiteit echter zonder onze dialecten. En neen, die zijn in Maaseik enerzijds, en Neeroeteren en Opoeteren niet geheel hetzelfde. Daarom ook dat onze partij op de gemeenteraad van 25 juni 2018 naar aanleiding van het verschijnen van het tweede deel van de Groeëte Mëzeiker Diksjeënaer nog eens aandacht vroeg voor het dialect van onze Oetergemeenten. Wij zijn natuurlijk heel blij met het onderhouden en promoten van het Maaseiker dialect, maar, wij verzoeken de gemeente om evenredige inspanningen te leveren voor het dialect van Neeroeteren & Opoeteren. Ik weet niet of jullie het jullie nog kunnen herinneren, maar naar aanleiding van het verschijnen van het eerste deel van de Groeëte Mëzeiker Diksjeënaer informeerde onze partij op de gemeenteraad van 15 februari 2017 al of er ook werk werd gemaakt van het behoud van de andere dialecten die onze fusiegemeente rijk is.

Vlaams Belang stelt voor

Onze fractie stelde tijdens de gemeenteraadszittingen onder meer voor om de andere dialecten ook te promoten. In MAzine, maar ook buiten MAzine. We wezen op de ‘werkgroep Neroterse Kal’ die boven het doopvond gehouden was en vroegen of de gemeente actief deze werkgroep kon ondersteunen. Idem voor de gemeente Opoeteren. Ook daar moet volgens ons de gemeente mee het terrein op. Ook wilden we dat er, eventueel in samenwerking met de lokale heemkundige kringen, een project rond het lokale dialect op poten werd gezet voor onze scholen. Onze kinderen zijn en blijven onze toekomst, en als ergens het doorgeven van het dialect stopt, wel, dan net bij onze kinderen.

Oppositie voeren werkt wel degelijk

De bevoegde schepen antwoordde ons onomwonden dat telkens we een vraag stellen onderzocht wordt hoe de gemeente daaraan kan beantwoorden. Er is contact genomen met de groep in Neeroeteren en wat betreft Opoeteren worden ze wakker dat er ook daar werk aan de dialectwinkel is. U ziet, door consequent dingen op de agenda ze plaatsen, en, ook te houden, kan een oppositiepartij als de onze zeer nuttig werk verrichten. Terwijl veel van de raadsleden hun broek zitten te verslijten doet onze fractie haar uiterste best om te doen wat ze kan.

Met de steun van de kiezer houden we onze dialecten ook de volgende legislatuur op de agenda van de gemeenteraad!