Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Plannetje lichtstoet gepubliceerd op vraag Vlaams Belang

Plannetje lichtstoet gepubliceerd op vraag Vlaams Belang
Lokaal @ Vlaams Belang
Het was ons gemeenteraadslid Eddy Slootmakers ter ore gekomen dat nogal wat inwoners zich afvroegen welke route de lichtstoet komende zaterdag in Opoeteren nu juist zou volgen. Daarom diende hij op woensdag 20 maart hierover een vraag in voor de gemeenteraad van 25 maart. Concreet vroeg Eddy Slootmakers aan de meerderheid of het mogelijk was om een plannetje met de route van de stoet (en eventueel de omleindingswegen voor het verkeer) te publiceren op de webstek van de gemeente en eventueel per post kenbaar te maken aan de inwoners. Niet iedereen volgt immers altijd de webstek van de gemeente. De gemeente had tot dan toe slechts een tekstbericht gecommuniceerd via haar webstek. Aan de hand daarvan konden de inwoners niet weten hoe de stoet nu ging gaan. 

Gehoor gegeven aan vraag Vlaams Belang

Het doet ons deugd vast te stellen dat ondertussen door de gemeente gehoor werd gegeven aan deze toch wel evidente vragen van ons raadslid. Zo kun je zien dat de gemeente op haar webstek ondertussen een plan met de verkeerssituatie heeft geplaatst en dat eveneens in het stedelijk informatieblad de route bekend werd gemaakt. Zo is normaliter iedereen op de hoogte van de route van het evenement in Opoeteren. Rest ons nog er één groot feest van te maken!