Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Rechter legt pensioenbom bij de gemeente

Rechter legt pensioenbom bij de gemeente
Lokaal @ Vlaams Belang

Bree en Maaseik moeten pensioenen ziekenhuis betalen

Op vrijdag 5 oktober 2018 oordeelde de Tongerse kortgeding rechter dat vanaf 1 januari 2019 Bree en Maaseik moeten opdraaien voor het uitbetalen van de pensioenen van 60 medewerkers van MEDISCH CENTRUM NOORD - OOST LIMBURG (ondernemingsnummer 0249.211.806). Bree mag 40% van het bedrag voor haar rekening nemen, terwijl Maaseik 60% mag afdokken. Dat is natuurlijk al meteen een financiële klap voor de nieuwe bestuurdscoalitie die vanaf dan haar werkzaamheden zal beginnen. Aan de andere kant van het verhaal kuisen paljassen als Vermassen, Creemers en Verlaak natuurlijk net op tijd hun schup af. Na ons de zondvloed is hun adagium.

Geen deftige statuten

Het probleem zit natuurlijk net ietsje dieper dan de oppervlakkige politieke discussie dat het dit dan wel het andere niveau is dat de pensioenen van onze ziekenhuismedewerkers moet betalen. We hebben hier in casu te maken met iets wat wij, een beetje oneerbiedig misschien, nepstatuten plegen te noemen. Tot op de dag van vandaag is het immers een behoorlijk courante praktijk dat politici bannen scheppen in de publieke sector via statuten die eigenlijk niet voldragen zijn. Jobs Jobs jobs. U kent het riedeltje wel. Neen, niet dat wij er iets op tegen hebben dat men nuttige en waardevolle banen schept, integendeel. Maar volgens Vlaams Belang was het zo dat de mensen die nu meegesleept worden in een ware pensioensoap eigenlijk tewerkstelling genoten middels een systeem van onvoldragen statuten.

Gemeenten kunnen dat inderdaad niet structureel dragen

Laat ons wel wezen, als Vlaams Belangers zijn we het roerend met de meerderheid eens dat het niet kan dat wij lokaal moeten opdraaien voor deze kosten. Wij, hier in Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren, zijn al kampioenen in het betalen van belastingen, het kan niet zijn dat onze inwoners nog eens moeten opdraaien voor extra schulden. Het ziekenhuis heeft bovendien een bovenlokale functie en in verhouding is het gewoon onbetaalbaar voor gemeentebesturen als ze moeten gaan opdraaien voor alle pensioenen. Daar zijn én de gemeenten én hun kassen eigenlijk te klein voor. Waar we het als Vlaams Belangers wel moeilijk mee hebben dat is dat men jarenlang voor tewerkstelling heeft gezorgd via statuten die eigenlijk onvoldragen waren. Statuten zonder verzekerde liason tot een gewaarborgde pensioenkas bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk wanbeleid dat geheel en volledig terug te brengen is naar de traditionele partijen. Dat is eigenlijk wanbeleid waarbij de traditionele partijen hun gat verbrand hebben en waarvoor zij dus op de blaren moeten zitten. Het betreft hier immers stuk voor stuk partijen met een lange besturende arm in de Brusselse politieke echelons. Het betreft hier een probleem waar niet alleen Maaseik voor komt te staan. Dit is een probleem dat verdergaat dan dat en dus bovenlokaal moet opgelost worden.

Zekerheid geven

Omdat we de bui al zagen hangen heeft onze fractieleider Leo Pieters er in de gemeenteraad van 28 november 2016 al op gewezen dat de gemeente geld opzij moet zetten moest het ooit zover komen dat ze de pensioenen van de medewerkers van het ziekenhuis moeten betalen. Wat ook onze bekommernis is, is dat de gemeente hoe dan ook een engagement aangaat met de betrokkenen dat zij zorgeloos van hun welverdiend pensioen kunnen genieten. Zij kunnen er immers niets aan doen dat ze tewerkgesteld werden middels miserabele arbeidsovereenkomsten. Lokaal hebben de meerderheden met vooral socialisten (partij van de arbeider) geprofiteerd van de goedkope arbeid die nationaal onder vele jaren socialistisch beleid ingevoerd werd door nepstatuten in te voeren. Niet dat de lonen te laag waren, maar wel dat nu onomstotelijk duidelijk is geworden dat er jarenlang te weinig RSZ werd afgedragen. Vooral nu er steeds minder echte vaste contracten zijn vloeien er niet genoeg middelen naar de pensioenkas. Typisch socialistische politiek. Arbeidsplaatsen scheppen zonder dat er geld voorzien is om daarvoor een deftig pensioen op te bouwen! Onthou dat beste kiezer, knoop dat goed in uw oren beste kiezer. De socialisten beloven u immers vandaag naar aanloop van de verkiezingen ook weer het sociale paradijs! De factuur schuiven ze gewoon door naar uw kinderen en kleinkinderen.

Politiek toneel moet stoppen

Brengt ons bij het zuiver politieke deel van het verhaal. Het medisch centrum Noord-Oost Limburg was eertijds 'een vereniging van OCMW's'. Al die tijd droegen partijpolitiekers mee de verantwoordelijkheid. Partijpolitiekers van de traditionele partijen natuurlijk. Vandaag is het MCNOL in vereffening en overgegaan in een ander bedrijf met een veel beperktere inbreng van de lokale OCMW's. Als betrokkene bij de vereffening in de AV MCNOL vinden we als bestuurders namens Maaseik politiekers als Jan Creemers (CD&V), Marcel Raets (CD&V), Ghislain Vermassen (Sp.a), Dirk Verlaak (ex-VLD), Gilbert Keuren (ex-N-VA), Jaques Cuppens (ex-VLD) en Andre Willen (Sp.a). Op de gemeenteraad van 28 november 2016 werden Dhr. Coclon en Dhr. Graux aangeduid als vereffenaars door de meerderheid van de gemeente Maaseik. Het zijn deze zogenaamde vereffenaars die eisen dat de OCMW’s van Bree en Maaseik, de Federale Pensioendienst, de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid en de VZW Ziekenhuis Maas en Kempen de rekening voor de pensioenen voor hun rekening nemen.

Welke belangen spelen hier allemaal?

De aandachtig lezer heeft al de naam van burgemeester Jantje Creemers gelezen. Dit heerschap werd dus aangesteld als Voorzitter van de Algemene Vergadering van de AV MCNOL in vereffening. Beter gezegd, hij heeft zichzelf aangesteld, want Jantje speelt al jaren eerste en enige viool in de Maaseiker politiek. De vereffenaars werken voor een zogenoemde vrijwilligersvergoeding. Maar, wat betreft Dhr. Graux is het zo dat de vereffenaar ook jarenlang gemeentesecretaris is geweest van de gemeente, rechterhand van verschillende burgemeesters, en spilfiguur in het politieke wel en wee in de gemeente. Een gemeente die hij, als vereffenaar van het ziekenhuis dus voor de rechtbank heeft gedaagd. Eigenlijk dagen ze mekaar voor de rechtbank met steun van elkaar om hun eigen knoeiboel op te lossen. We vragen ons al langer af wat voor belangen er nog allemaal onder de radar zitten! Trouwens, Graux stelde per brief op 2 september 2016 al voorop dat hij op 31 december 2018 ontslag zou nemen als vereffenaar wegens het bereiken van de leeftijd van 68jaar, en wegens het einde van de legislatuur. Het vervolg van dit verhaal gaat dus nog heel boeiend worden.