Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Stemrecht voor EU-onderdanen

Stemrecht voor EU-onderdanen
Lokaal @ Vlaams Belang

Voor EU-burgers die niet over de Vlaamse nationaliteit beschikken is het ook mogelijk om hun stem uit te brengen voor onze Europese verkiezingen van 26 mei 2019. Zij het dat zij hiertoe niet verplicht worden zoals wij. De geïnteresseerden moesten zich eerst uit vrije wil voor uiterlijk 28 februari 2019 registreren bij onze gemeentediensten. Door de invoering van de notie van het Europese burgerschap met het verdrag van Maastricht in 1992 werd het 17 jaar geleden een verplichting om EU-bugers de kans te geven om mee te stemmen voor zowel lokale als Europese verkiezingen. Dit werd nationaal bij wet van 27 januari 1999 geregeld. Daarna werd daar bij wet van 19 maart 2004 het zogenaamde migrantenstemrecht aan toegevoegd. Vanaf dan mochten ook niet-Europese vreemdelingen die hier minstens vijf jaar legaal verblijven ook hun zegje doen over onze lokale politiek. Dit is het in dit land bekende en beruchte vreemdelingenstemrecht.

Minder bekend is dus dat sinds de bovenvernoemde wet van 27 januari 1999 alle EU-burgers die hier wonen eveneens het recht hebben om mee te stemmen voor de Vlaamse vertegenwoordigers in het Europees parlement. Het mag dan al gaan om mensen die de nationaliteit bezitten van een EU-lidstaat, ze beslissen wel nog altijd mee over Vlaamse zetels in de EU-praatbarak. En ja, het begrip EU-onderdaan mag u nog ruimer interpreteren dan de al zo ruime EU. Vaak gaan onder de titel EU-onderdaan de meest uiteenlopende identiteiten schuil, als u begrijpt wat wij bedoelen. In ieder geval, stemmen zij dus niet voor vertegenwoordigers van hun respectievelijk land van herkomst, maar mogen ze integendeel een hartig woordje meespreken over onze vertegenwoordigers. Hartig woordje? Jawel, want het EU-kiezerskorps had per 1 augustus 2018 een potentieel van maar liefst 748.267 stemmen in Vlaanderen en Wallonië samen! Dat blijft voor ons als nationalisten natuurlijk een doorn in het oog. Geen lid zijn van de club maar wel mee het beleid van die club bepalen!? Neen dank u! Onze vertegenwoordigers in de EU moeten ons vertegenwoordigen en niemand anders. 

Gewoontegetrouw houden wij als Vlaams Belang dan ook in de gaten hoeveel mensen er zich laten registeren. Daarom vroeg onze fractie op de gemeenteraad van 25 maart jongstleden de cijfers op van het aantal mensen dat zich in onze gemeente liet registreren om te gaan stemmen. Gelukkig registreren niet al die 748.267 EU-kiezers zich. In het verleden ging het om 130.559, of een dikke 17% van de EU-onderdanen dat zich uiteindelijk liet registreren om in ons land deel te nemen aan de verkiezingen. Het is een gekend zeer in de EU, dat in landen waar er geen opkomstplicht is er bijna niemand geïnteresseerd is in de Europese verkiezingen en de kiezers dus massaal hun kat sturen. En dat speelt in deze duideijk in ons voordeel. De antwoorden van het gemeentebestuur op onze vragen leerden ons dat in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren zich voor de verkiezingen van 26 mei 122 EU-onderdanen registreerden. Er waren in het verleden reeds 98 EU- onderdanen geregistreerd en daar zijn nu 24 EU-onderdanen bijgekomen. Verhoudingsgewijs gezien is dat toch wel een redelijke toename van het aantal kiezers. Als dit ook zo is in de rest van het land dan wordt de invloed van de EU-onderdanen op de uitslag natuurlijk ook groter. Niets om vrolijk van te worden als u het ons vraagt.