Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Toestand rioleringen in onze gemeente

Toestand rioleringen in onze gemeente
Lokaal @ Vlaams Belang

Opvallend meer gesprongen waterleidingen

Afgelopen zomer waren er in de media opvallend meer meldingen van gesprongen waterleidingen. Zo berichtte Radio 2 Limburg op maandag 2 juli 2018 dat de droogte alsmaar meer breuken in de waterleiding in Limburg veroorzaakt. Directeur Michel Vanroy van De Watergroep Limburg bevestigde dat nieuws. Ook in onze gemeente hebben we weet van gesprongen waterleidingen. Bijvoorbeeld in de Ketelstraat in Neeroeteren. Het warme en droge weer zou de grote schuldige van gesprongen waterleidingen zijn. Bij leidingen die springen gaat het vooral om leidingen in oud gietijzer of vezel-cementleidingen. In De Standaard van 23 april 2015 hadden ze het al eens over die vezel-cementleidingen. Volgens de krant gaat het hier om asbestleidingen. Ongeveer 30% van het waterleidingennetwerk in Vlaanderen zou bestaan uit de asbestleidingen en dat is allesbehalve gezond want die leidingen laten asbest los.

47% leidingen in onze gemeente bestaan uit asbest

Vlaams Belang gemeenteraadslid Pierre Hendrikx interpelleerde ons gemeentebestuur over dit onderwerp. Zo kwamen we te weten dat er in 2018 tot nog toe 11 lekken aan distributieleidingen geweest zijn en 10 lekken aan aftakkingen. Van 11 lekken aan distributieleidingen waren er 10 te vinden op leidingen in VC (vezelcement – dit zijn leidingen in asbestcement). Hendrikx vroeg ook naar het aantal asbestleidingen dat nog in onze gemeente te vinden is. Het antwoord van het gemeentebestuur leerde ons dat het leidingennet in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren 260,6 km bedraagt en dat hiervan liefst 123,4km in vezelcement is opgebouwd. Dat is goed voor 47% van het totale netwerk en dus ruimschoots meer dan het Vlaamse gemiddelde.

Vervanging asbestleidingen wordt dure aangelegenheid

Uiteindelijk zullen al deze oude asbestleidingen ooit eens moeten vervangen worden. De gemeente liet daaromtrent weten dat de Watergroep in deze voorrang geeft aan de ledingen die asbest bevatten maar dat het schier onmogelijk is om snel te werk te gaan. Het kostenplaatje weegt wat dat betreft immers net iets te zwaar door en de technische haalbaarheid wordt eveneens in twijfel getrokken. Valabele argumenten, maar natuurlijk geen argumenten die de gemeente ontslaan van de noodzaak om achter de vervanging van de buizen aan te zitten. Het gemeentebestuur laat ons weten dat op basis van een drinkwaterrichtlijn van de WHO uit 1993 dat er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Ook wij beschikken over dit onderzoek en kunnen die stellingname beamen. Maar, er bestaan, zoals zo vaak in de wetenschap ook andere en meer recentere onderzoeken die toch een ander beeld schetsen van het gebruik van asbestwaterleidingen. Volgens De Watergroep zelf heeft al te kennen gegeven dat ze elke 2 jaar het water controleren op asbest.

Toestand blijven opvolgen

Blijft natuurlijk wel het gegeven dat bij een komende periode van aanhoudende droogte we in onze gemeente weer met kapotgesprongen waterleidingen kunnen en zullen geconfronteerd worden. Iets waar men de komende legislatuur zeker en vast rekening mee zou moeten houden denk wij zo!