Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Verkeersveiligheid schoolomgeving Opoeteren

Verkeersveiligheid schoolomgeving Opoeteren
Lokaal @ Vlaams Belang

Bij de bespreking van het meerjarenplan in december 2019 kwam ook de verkeersveiligheid aan onze schoolomgevingen aan bod. Dat is natuurlijk iets wat ons als Vlaams Belang na aan het hart ligt. Het is namelijk een programmapunt van onze partij. Niet in het minst omdat die veiligheid vaak te wensen overlaat. Zeker voor onze zwakke weggebruikers, wat onze kinderen bijna per definitie zijn. Wat dit betreft hebben we op de gemeenteraad van 2 maart 2020 in het bijzonder de aandacht gevestigd op de schoolomgeving in Opoeteren. Wie daar al eens een kijkje heeft genomen als de school gedaan is, die stelt zich zonder twijfel de vraag hoe het mogelijk is dat er daar nog geen erge ongevallen zijn gebeurd. Zeker ter hoogte van de overgang van het Kerkplein naar de Gruitroderlaan. Ondanks de goede zorgen van onze politie, zie je dat er hier een flessenhals ontstaat waar tijdens drukke momenten het recht van de sterkste wel eens kan prevaleren op de verkeersregels.

Dat kan beter, dat kan veiliger!

Dat wij als partij punten uit het meerjarenplan op de agenda zetten is logisch als je onze politici een beetje kent. Aankondigingspolitiek is hier belangrijker dan echte politiek. En, je moet ook altijd goed opletten met wat ze juist aankondigen. Als ze bijvoorbeeld zeggen dat ze de schoolomgeving gaan aanpakken dan kan het goed zijn dat zij dat interpreteren tot aan de stoep voor de schoolpoort, terwijl voor u en uw kroost de veiligheid pas vanaf dar begint te tellen. Belangrijk, want als we de betrokken schepen goed begrijpen is er weliswaar overleg met de scholen over dit onderwerp, maar kijkt de gemeente vooralsnog niet veel verder dan de schoolpoort-neus lang is. Daarom dat we in het geval van de schoolomgeving van Opoeteren uitdrukkelijk gevraagd hebben of de gemeente de verkeerssituatie ter hoogte van de overgang van het Kerkplein naar de Gruitroderlaan prioritair kan aanpakken. Geografisch wordt Opoeteren door deze weg in twee gesplitst waardoor een groot deel van de schoolgaande jeugd op dit punt de weg moet oversteken. Daarom dringt een structurele bouwkundige oplossing zich op.

€25.000 Vlaams geld

De schepen van openbare werken antwoordde jammer genoeg negatief op onze opmerkingen over het aanpakken van de overgang van het Kerkplein naar de Gruitroderlaan. Ze hadden hier dus geen rekening mee gehouden. En dit terwijl wij van enkele Opoeterse ouders hoorden dat zij van een schepen begrepen hadden dat dit ook zou aangepakt worden... Als gevolg van onze vragen gaat dit nu gelukkig wel bekeken worden met de dienst mobiliteit. We mogen het hopen. Ten slotte kwamen we te weten dat de Vlaamse regering ondertussen €25.000 ter beschikking stelt in het kader van de gemeentelijke dossiers van de veiligheid aan de schoolomgevingen in onze gemeente. Tof! Maar, €25.000 is natuurlijk niet genoeg om de infrastructurele problemen niet oplossen. Als je van blauw gemeentebestuur naar blauwe minister niet meer uit de bus kan slepen, dan is dat ook maar zwak.