Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belanger verkozen in de OCMW-raad Maaseik Neeroeteren Opoeteren

Vlaams Belanger verkozen in de OCMW-raad Maaseik Neeroeteren Opoeteren
Lokaal @ Vlaams Belang

In Vlaanderen worden alleen in de zogenaamde faciliteitengemeenten de OCMW-raden verkozen door het volk. Elders zijn het de gemeenteraden die kiezen. Omdat het hier geen enkelvoudig stemrecht betreft worden er over de partijgrenzen heen afspraken gemaakt over de verdeling der mandaten. Aangezien het cordon aan het afbrokkelen is kreeg het Vlaams Belang dankzij de andere oppositiepartijen de mogelijkheid om ook deze legislatuur de stem van onze sociale volkspartij in de OCMW-raad te laten weerklinken. Niemand minder dan Jan Knippenberg zal de kleuren van het Vlaams Volk en dus het Vlaams Belang verdedigen in de OCMW-raad van Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren.

Waarom OCMW?

“Geen nationalisme zonder socialistisch rechtvaardigheidsstreven” stelde wijlen Edgard Delvo het ooit treffend. Socialisten zullen we nooit worden, maar Vlaamse strijd altijd blijft ook sociale strijd. Natuurlijk vraagt het Vlaams Belang zich af waarom een OCMW als het toch moet zijn politiek moet zijn? Al te vaak is een OCMW-raad niets anders dan een platform waarop men naar hartenlust politieke spelletjes speelt op kap van de burger. Maar omdat het OCMWtoch is wat het is mag U er op vertrouwen dat wij de komende legislatuur in het OCMW weer het beste van onszelf zullen geven.

Vlaamse volkspartij!

Wij zullen erover blijven waken dat Uw zuurverdiende centen niet worden verkwist aan gelukzoekers van heinde en verre maar terecht komen bij diegene onder ons die het nodig hebben. Wij zullen verder het LOI onder de loep blijven nemen en het volk blijven inlichten over de ware gang van zaken. Maar, meer nog verbinden we ons ertoe zelf initiatieven te ontwikkelen op het sociale terrein.