Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Voornamen wijzigen

Voornamen wijzigen
Lokaal @ Vlaams Belang

Op de laatste gemeenteraad van 2018 informeerde onze fractieleider Leo Pieters naar het aantal mensen dat hun voornaam liet wijzigen in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. Dit tengevolge van een versoepeling van de wetgeving. Vroeger moest de burger immers voor het wijzigen van zijn of haar voornaam nog naar de FOD Justitie stappen maar op 1 augustus 2018 werd de procedure overgedragen aan de gemeentebesturen. Dat het daarmee gemakkelijker werd voor de burger om zijn of haar voornaam te wijzigen valt natuurlijk niet af te keuren. Op administratief vlak zijn er in dit land dan ook behoorlijk wat dingen voor verbetering vatbaar. Met de overdracht kwam er natuurlijk wel een extra werklast op de schouders van die gemeentebersturen te liggen. En elke werklast, hoe klein ook, heeft nu eenmaal een prijs.

Administratieve werklast?

In sommige gemeenten leidde dit blijkbaar tot problemen want die versoepeling van de wetgeving had namelijk ook tot gevolg dat, volgens de gratis krant METRO op 12 november2018, sommige ambtenaren gewag maakten van ‘een ware toevloed’ van het aantal aanvragen om een voornaam te wijzigen. Een toevloed die ze maar moeilijk verwerkt kregen en waarvoor sommige gemeenten dan ook een aardige duit begonnen aan te rekenen. In principe zou de naamswijziging nochtans gratis moeten zijn, zeker voor transgenders door de wet van 25 juni 2017. In de praktijk zijn de gemeenten echter vrij om het tarief te bepalen. In Limburg veranderen zo 29 gemeenten nog gratis de voornaam van de inwoners, in 6 Limburgse gemeenten hanteren ze het oude tarief van 490 euro. In Tessenderlo betaal je dan weer het maximumbedrag van €500. “Omdat er zoveel mensen langsliepen om te informeren”, klinkt het vanuit 'Looi' in Het Belang van Limburg van 16 november 2018.

Webstek aangepast op vraag van Vlaams Belang


Als oppositiepartij is het onze plicht om de werking van de gemeente naar best vermogen te monitoren. Vandaar onze vragen in de gemeenteraad van december 2018. We wilden onder andere weten hoeveel personen van de dienst gebruikt gemaakt hebben, en of daarbij ook transgenders en allochtonen zijn. Daarnaast vroegen we de gemeente om zich eindelijk eens in regel te stellen en haar webstek aan te passen. Daar stond immers nog altijd de oude regeling op. De antwoorden stelden ons in ieder geval gerust dat er van een ware toevloed in onze gemeente geen sprake is. Met 18 aanvragen is het allemaal zeer doenbaar. In 2 gevallen betrof het zogenaamde transgenders. De gemeente heeft ten slotte ook haar webstek op onze vraag aangepast zodat iedereen die interesse mocht hebben de juiste informatie krijgt. En, o ja, in onze gemeente betaal je slechts registratierechten. Toch nog iets dat goedkoop is in de Eyckerstede!