Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Waarom niet met een schepen minder?

Waarom niet met een schepen minder?
Lokaal @ Vlaams Belang

Geen besparing van meer dan 288.966 euro

Niet meer, maar minder politiekers. Dat was één van de speerpunten van onze partij de afgelopen campagne. U weet het wel, er zijn in dit gekke land nu eenmaal veel te veel politici. En, jawel, ook in deze gemeente kan het gerust met wat minder politiekers. Vlaams Belang lanceerde daarom het idee om het in Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren met 1 schepen minder te doen. Momenteel heeft onze gemeente 6 schepenen en 1 OCMW-voorzitter. Een post die tengevolge het nieuw decreet lokaal bestuur strikt genomen sowieso de fles opgaat. Blijft over 6 schepenambten waar het volgens ons perfect zou kunnen met 5 schepenen. Dat zou een leuke besparing zijn als je weet dat de schepenen in onze gemeente 48.161 euro bruto per jaar krijgen. Voor een volledige legislatuur spreken we dus over 288.966 euro. En de rest! De ervaring leert ons immers dat zo een schepen ook nog wel andere kosten maakt...

Evenveel schepenambten als onder Creemers

Er is onder onze bevolking de afgelopen jaren genoeg - terechte - onvrede geweest over het politieke apparaat. Terwijl de Vlaming gevraagd wordt om te besparen, om langer te werken, om meer voor zijn energie te betalen, moet hij wel nog altijd een duur overheidsapparaat onderhouden. Vlaams Belang zou het maar normaal vinden dat als de politiekers ons dierbaar volk uitpersen ze ook op hun eigen besparen. Niet zo in onze gemeente want de toekomstige coalitie heeft - afgezien het decretaal vooropgestelde - niet de intentie om het schepencollege kleiner te maken. In Het Laatste Nieuws lezen we op verkiezingsavond dat er in onze gemeente, los van het nieuwe decreet lokaal bestuur, weer 6 schepenen en 1 burgemeester komen. “En dat doen we op een eerlijke manier. Elke partij krijgt twee schepenmandaten, alleen Open Vld krijgt er dan nog de burgemeester bij”, zegt Tollenaere. Is een eerlijke verdeling onder de partijen echt ook de eerlijkste verdeling voor de burgers? Natuurlijk niet! Die burger moet, zoals vanouds, opdraaien voor het evenwicht tussen partijen. Er wordt dus niet gedacht in het belang van de burger, maar in het belang van de partijen, in het belang van de particratie.

Geografische spreiding komt er wel

Een Vlaams Belang punt dat wel gerealiseerd zal worden de komende legislatuur is de geografische spreiding van onze schepenen. In ons lokaal blad hadden we immers gevraagd om per deelgemeente één schepen verantwoordelijk te maken over deze gemeente. Ons voorstel komt er vanuit de wetenschap dat er nogal wat onvrede is tussen de deelgemeenten. Een eerlijkere spreiding van mensen en middelen over deze gemeenten zou hieraan veel kunnen verhelpen. Als middel hiertoe zien wij als Vlaams Belang dus onder andere die geografische spreiding van de schepenmandaten. Of de toekomstige meerderheid het echt volledig zo gaat uitvoeren als wij het hebben voorgesteld zal nog moeten blijken. Wij zullen het in ieder geval goed in de gaten houden!