Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Waarom wij de belasting op drijfkracht willen afschaffen

Waarom wij de belasting op drijfkracht willen afschaffen
Lokaal @ Vlaams Belang

Omdat de sop de kool niet waard is

Op de gemeenteraad van (Zie Straffe Kal #7) 23 april 2018 peilde ons Neeroeters gemeenteraadslid Pierre Hendrikx naar een stand van zaken van de belasting op drijfkracht voor motoren die nog geïnd wordt in onze gemeente. Toen Vlaams Belang in 2016 al voorstelde om deze archaïsche belasting af te schaffen had ons gemeentebestuur ons immers beloofd dat ze de kosten en baten van deze belasting zouden monitoren. Met ons slecht karakter konden we natuurlijk niet anders dan onze gemeente naar de resultaten vragen en die waren wat we ervan verwacht hadden. In 2014 bracht deze belasting €40.169 op, in 2018 was dit nog €33.521.

Omdat de imagoschade bij (potentiële) investeerders te groot is

Investeerders moet je aantrekken, niet afschrikken. Dat is het motto van onze partij. Jammer genoeg niet het motto van ons gemeentebestuur. Wie de resultaten van het onderzoek dat VKW en Unizo Limburg deze zomer voerden aandachtig bekeken heeft die weet dat onze gemeente investeerders eerder afschrikt dan weet te verwelkomen. Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren zijn volgens de Limburgse ondernemers met voorsprong de minst aantrekkelijke gemeenten om in te investeren. Wie goed het wel en wee van onze ondernemers volgt die weet dat er enkele dingen een doorn in hun oog zijn. Neem nu de belastingsdruk. Als een gemeente een te hoge belastingsdruk heeft dan maakt ze zichzelf onaantrekkelijk voor investeerders. Het gevolg is dat die gemeente zonder investeringen ook gelijk minder inkomsten krijgt waardoor ze genoodzaakt zullen zijn hun inkomsten elders te halen. Met hoge opcentiemen en personenbelastingen bijvoorbeeld. Een echte vicieuze cirkel dus! Als je dan weet dat organisaties zoals VKW systematisch de belasting op drijkkracht voor motoren in de gemeenten vergelijken en onder vuur nemen dan weet je gewoon dat je als gemeente een mal figuur slaat bij ondernemend Vlaanderen als je blijft vasthouden aan een belasting op drijfkracht.

Daarom willen wij imagoversterkende maatregelen nemen!

Daarom stellen wij als Vlaams Belang voor om het imago van onze gemeente op te poetsen. Deze gemeente moet komen met een plan om ondernemers aan te trekken. Een plan waarmee we ondernemers een pakket aanbieden dat in ruil voor investeringen zorgt voor doorgedreve adminstratieve ondersteuning, belastingsvoordelen, een samenwerkingsconcontract met onze scholengemeenschappen en natuurlijk een afgeschafte belasting op drijfkracht. Wat we ons gemeentebestuur ook verwijten, (zie ons lokaal blad van Juni 2013!) is dat ze onvoldoende gebruik hebben gemaakt van SALK. U weet wel, het project dat de hogere overheid opzette om de Limburgse economie er terug boven op te helpen naar de sluiting van Ford Genk. Wederom iets dat u als kiezer niet mag vergeten: Die pappenheimers van ons gemeentebestuur hebben de mogelijkheid laten liggen om SALK-middelen los te weken om onze plaatselijke economie een duw in de rug te geven! Creemers & co zijn aan de SALK-deur gaan kloppen met slechts een handvol projectjes die bovendien ook nog eens weinig tot niets met economie te maken hadden! Neem er het belang van Limburg van 7 mei 2013 maar eens bij, en zie hoe onze gemeente daar staat te blinken in het lijstje van 7 gemeenten die belachelijke voorstellen indienden 'waarvan men zich kan afvragen wat ze met SALK te maken hebben'.

Op 14 oktober kiest u dan ook best voor ander en beter in Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren!