Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Wat vertelde Vlaams Belang ook alweer over die wachtpost voor huisartsen?

Wat vertelde Vlaams Belang ook alweer over die wachtpost voor huisartsen?
Lokaal @ Vlaams Belang

Een tijdje geleden ontstond er in de pers deining over het feit dat Maaseikenaren tot 40 minuten zouden moeten rijden om tijdens de weekendnachten een huisarts van wacht te kunnen consulteren. En dit omdat de nieuwe huisartsenpost, die op 3 april van start gaat in Bree, niet te toelating zal krijgen om tijdens de weekendnachten patiënten te ontvangen. Dat is uiteraard knap vervelend voor onze inwoners. Facebook-Johan, in zijn vrije tijd bekend als burgemeester van onze Eyckerstede & aanverwanten, bond daarom op de sociale media (waar anders doe je tegenwoordig aan politiek?) de kat de spreekwoordelijke bel aan. Eerstelijns zorg moet namelijk zo nabij mogelijk zijn. En ja, daar heeft Johan volkomen gelijk in, en ja daar steunt Vlaams Belang hem volledig in. Evenwel niet zonder hem, en u, even attent te maken op enkele historische waarheden. Want als vandaag de huisartsen zeggen dat ze met hun keuze voor Bree anticiperen op een nieuwe wet, dan is het zo dat Vlaams Belang Maaseik Neeroeteren Opoeteren hierop al enkele legislaturen geleden anticipeerde! 

Vlaams Belang reeds lang op de bres voor huisartsenpost

Niet alleen is reeds lang een volwaardige huisartsenpost een programmapunt van ons, we dienden hieromtrent in de politieke organen die onze gemeente 'rijk' is ook al voorstellen in. Lees er zo bijvoorbeeld het voorstel van toenmalig OCMW-raadslid Jan Knippenberg op de OCMW-raad van 21 februari 2017 maar eens op na. In het zittingsverslag op bladzijde 13, kan u namelijk lezen dat onze partij toen al aandrong op het installeren van een huisartsenpost in het ziekenhuis. Jan stelde voor om via onze vertegenwoordig in de raad van bestuur van het ziekenhuis, de dokters er toe te bewegen om een post op te richten naar het voorbeeld van het AZ Sint-Jan uit Brugge. Toen nog in onverdachte tijden, toen nog voor dat er al knopen waren doorgehakt. Want het is natuurlijk tof dat Facebook-Johan nu tumult maakt op sociale media, maar toen onze Jan zijn voorstel lanceerde was het huisartsenwachtenpost-kalf nog lang niet zo verdronken als nu! De traditionele partijen besloten echter om onze partij niet te volgen en om het initiatief aan de huisartsen te laten. Dat klinkt politiek nobel, maar het eigenlijk vooral laks! Dat laatste bewijst de huidige situatie! Uiteraard is er meer dan ons voorstel over het plaatsen van een huisartsenwachtpost. Want lang voor we met onze voorstellen op de proppen kwamen, hadden we al in de smiezen dat er hommeles zou komen over de keuze van de locatie van het huidige ziekenhuis.

'Ziekenhuis Maaseik niet centraal genoeg gelegen'

Eén van de redenen waarom de huisartsen uit onze regio ervoor opteerden om hun post uit te bouwen in Bree, en niet in Maaseik, is namelijk omdat zij vinden dat het ziekenhuis van Maaseik niet centraal genoegen gelegen is. Ergo, de locatie van het huidige ziekenhuis zit hen niet lekker. En daar hebben ze volkomen gelijk in. Laat ons u namelijk wat dat betreft, pro memorie, een leuk weetje verklappen. Want, wat de pers weer vergeet te schrijven, dat is dat in de donkere dagen toen burgemeester Creemers hier nog dictatoriaal de CD&V-plak zwaaide het namelijk zo was dat het ziekenhuis mordicus moest gebouwd worden in de kerngemeente Maaseik. Slechts de dapperen van Vlaams Belang (en dan noemen ze ons populisten!) waren daar toen tegen. Want slechts onze partij vond het toen werkelijk alle geografische logica tarten om een ziekenhuis te bouwen in de meest Oostelijke gemeente van het zorggebied. Noch de huidige burgemeester, noch zijn partij hadden toen oren naar ons. En dat terwijl wij nota bene met effectieve voorstellen van locaties binnen de fusie op de proppen kwamen. Locaties die geografisch logischer, zorgkundig eerlijker, en derhalve makkelijker verdedigbaar waren.

Een wijze les zijn voor de 'cordonisten'

Had men dus vroeger naar Vlaams Belang geluisterd, dan had men vandaag een volledig operationale huisartsenwachtpost in het ziekenhuis Maas & Kempen kunnen hebben, en verdorie nog op het grondgebied van de fusie Maaseik ook! Alzo waren het dus wij, en niemand anders, die toen anticipeerden op de problemen waarmee we vandaag geconfronteerd worden. Alzo zijn het dus wij, en alleen wij, die echt recht van spreken hebben.

Men zegge het voort!