Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Werken Zuid-Willemsvaart Neeroeteren

Werken Zuid-Willemsvaart Neeroeteren
Lokaal @ Vlaams Belang

De herstellingswerken aan de oever van de Zuid-Willemsvaart in Neeroeteren krijgen natuurlijk heel wat "bekijks" in de gemeente. Het gaat hier namelijk over behoorlijk ingrijpende werkzaamheden die nogal wat gevolgen hebben voor mens en omgeving. Spreekt voor zich dat deze werken vlot over de Neeroeterse tongen gaan. De een zegt het jammer te vinden dat de bomen weg zijn en daarmee het typische uitzicht een beetje naar de vaantjes is, de ander denkt dan weer dat het tijd werd dat de dijken eindelijk verstevigd werden.

Hoe dan ook, het was nodig dat deze werken uitgevoerd werden. Tot die vaststelling was ons lokaal Neeroeters gemeenteraadslid Pierre Hendrikx al gekomen tijdens zijn eerste legislatuur in de gemeenteraad (2006-2012). De ervaringen van schippers leerden hem toen al dat de dijken langsheen het kanaal in Neeroeteren niet meer van al te beste kwaliteit waren. Het was volgens sommige schippers zelfs een kwestie van tijd voor de dijken het zouden begeven. Als dat zou gebeuren dan zou dat natuurlijk een ramp zijn voor de Neeroeterse wijken vlak achter het kanaal. Daarom heeft de Vlaamse Waterweg NV dus opdracht gegeven om de dijken te verbeteren en zo de veiligheid van de achterliggende woonkernen te garanderen. Vooropgesteld is dat werken uiteindelijk zullen duren tot oktober 2020. Dat wil met andere woorden zeggen dat men er rekening mee moet houden dat de werken best wel lang gaan duren en dat er wel eens twee zomers lang niet gefietst zou kunnen worden langs het populaire jaagpad. Dat laatste is natuurlijk een domper op de toeritische feestvreugde in ons mooie Oeterdal.

Omdat niet alles voor alle inwoners even duidelijk was heeft Pierre Hendrikx het onderwerp ter sprake gebracht op de gemeenteraadszitting van 29 april 2019. Het is namelijk niet omdat de Vlaamse Waterweg NV de opdrachtgever is voor de werken, dat daarmee de gemeente meteen ontslaan is van alle verantwoordelijkheid ter zake. Verre van. Een goed gemeentebestuur houdt altijd een oogje in het zeil over wat er op haar grondgebied gebeurd en ze neemt desgevallend ook de nodige communicatie met de burger op zich. En als er voor omleidingen of signalisatievergunningen moet gezorgd worden, dan spreekt het voor zich dat de gemeente hierin een hartig woordje meespreekt. Daarom wilde Pierre Hendrikx onder andere weten of de gemeente wist of de Vlaamse Waterweg NV ook oog had voor de dijk op andere plaatsen en voor de dijk aan de kant van het de gehuchten Berg en Waterloos. Heeft men deze dijken ook al afdoende onderzocht? Zijn ze hier wel veilig? Het gemeentebestuur antwoordde hierop dat voor wat betreft de zijde Berg-Waterloos er enkel gewerkt zal worden ter hoogte van de duiker Witbeek/Bosbeek. Voor de Witbeek en de Bosbeek zelf zijn er geen verdere maatregelen nodig volgens de Vlaamse Waterwegen. Dat is dus alvast goed nieuws.

Ook over de voorziene omleiding had ons raadslid enkele vragen. Zo vroeg hij zich bijvoorbeeld af of de omleiding wel voldoende berekend was op het toeristische seizoen dat voor de deur staat. Zoals gezegd, het jaagpad langsheen de Zuid-Willemsvaart is een belangrijke toeristische trekpleister voor de gemeente. Op zomerse dagen is het fiestverkeer langsheen onze mooie Zuid-Willemsvaart kwantitatief gezien behoorlijk indrukwekkend. Gelukkig is er voor de fietsers een omleiding voorzien en vinden we hierover op webstek van de gemeente de nodige uitleg. De gemeente heeft hierbij zelfs rekening gehouden met onze opmerkingen uit het verleden en heeft deze keer een signalisatieplan van de omleiding op haar webstek geplaatst. Dat is natuurlijk goed. De bevoegde schepen antwoordde ons dat het de bedoeling is dat de omleiding van kracht zal blijven tot het einde der werken. De signalisatievergunning is voorlopig toegekend tot en met 15 maart 2020. Dat houdt natuurlijk in dat we er enkele fietsseizoenen aan zijn voor de moeite. Jammer natuurlijk, maar noodzakelijk. Ander spijtig gegeven is dat deze werken en beetje samenvallen met de wegeniswerken aan de grote weg van Neeroeteren naar Opitter. Maar daarover gaan we u een volgende keer berichten. Belangrijk is nu te weten dat onze Vlaams Belang fractie zeker en vast de werken in aan de Zuid-Willemsvaart zal opvolgen.