Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Wij werken verder!

Wij werken verder!
Lokaal @ Vlaams Belang

Wij werken verder!

Aanstaande maandag zal in Maaseik de eerste gemeenteraadszitting na de verkiezingen plaatsvinden. Traditioneel moeten op de woensdagavond voor de zitting, uiterlijk om 23u59, alle bijkomende punten op de agenda binnen zijn bij de gemeente.

Gewoontegetrouw maakt onze fractie van deze gelegenheid gebruik om onderwerpen op de agenda te brengen die anders wel eens onbesproken zouden kunnen blijven. Zo zal onze gemeenteraadsfractie het op de komende gemeenteraad hebben over de opvolging van het dossier van de schaatsbaan en het dossier van de kiezelgroeve. Daarnaast informeren we naar het wel en wee van particuliere afvalverbranding en hebben we het over de verkeersveiligheid aan oversteekplaatsen in Neeroeteren en de schoolomgevingen.

Onze fractie zal natuurlijk ook tussenkomen bij andere punten op de agenda. Denken we maar aan onderwerp 4 op de agenda dat gaat over de discussie over het befaamde standgeld voor de kerstmarkt te Neeroeteren. Het is een publiek geheim dat er onvrede is over de hoogte van het bedrag dat de gemeente vraagt aan standgeld voor ambulante handel op het openbare domein. Een belangrijk aandachtspunt voor elke burger die inziet dat levende kernen van levensbelang zijn voor onze samenleving.

Hou zeker de gemeenteraadsverslagen en deze webstek in de gaten, want Vlaams Belang is alles behalve van plan om op de spreekwoordelijke lauweren te gaan rusten!