Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Droogte: Vlaams Belang vraagt gemeente om zich voor te bereiden

Droogte: Vlaams Belang vraagt gemeente om zich voor te bereiden
Lokaal @ Vlaams Belang

Volgens Het Belang van Limburg van 18 mei 2020 wordt het dit jaar een hete en vooral droge zomer. Nu, wij zijn geen weersvoorspellers dus vraag ons niet of dat effectief zo zal zijn, maar, een gewaarschuwd man is er twee waard. Volgens ons is het derhalve geen gek idee om op de gemeenteraad van maandag 25 mei 2020 al eens te kijken hoe wij ons als gemeente kunnen voorbereiden. Onze partij zal daarom de droogteperikelen op de agenda van de raad plaatsen. Zeker omdat 30% van Vlaanderen momenteel al een zeer lage grondwaterstand heeft volgens Het Belang van Limburg. In geval van droogte en wateroverlast wordt er vooral gekeken naar de provinciegouverneurs. Zij zijn er om de situatie te monitoren, en waar nodig en mogelijk actie te ondernemen. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat de gemeente op haar lauweren kan rusten. Integendeel. Wat we zelf kunnen doen moeten we zelf doen.

Vooral zorgen om landbouwers

Wie droogte zegt, denkt natuurlijk in de eerste plaats aan onze landbouwers. Meer nog dan de andere mensen ondervinden zij letterlijk aan de lijve de gevolgen van het uitblijven van regenbuien. In 2017 riep onze partij nog op om bij de extreme droogte toen om voor deze sector de noodtoestand uit te roepen. Vandaag hopen we dat het niet zo ver hoeft te komen. Desalniettemin maken ze zich bij het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) momenteel grote zorgen voor deze zomer. Gelukkig is voor veel landbouwers in onze streek het CIRO-systeem een oplossing (Co√∂peratieve irrigatie Ophoven).  Agrogronden in Maaseik grenzend aan Kinrooi en Ophoven zijn al uitgerust met dit systeem. Maar niet al onze landbouwers grenzen aan Kinrooi en Ophoven. Denken we maar aan de talrijke velden in Neeroeteren en Opoeteren.

Toekomstgericht handelen! 

Onze partij wil daarom op de gemeenteraad van aanstaande maandag te horen krijgen of het gemeentebestuur een goed zicht op de situatie heeft. Of ze weten hoe het zit met de provinciale waterbalans, en vooral wat dit wil zeggen voor Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren. Daarnaast willen we ook graag horen of zij weten hoeveel van onze landbouwers aangesloten zijn op het CIRO-systeem, en vooral, hoeveel landbouwers hier geen gebruik van kunnen maken. Het spreekt voor zich dat deze laatste groep bijzondere aandacht hoort te krijgen. We polsen bijvoorbeeld of het geen slecht idee is om het CIRO-systeem ook voor hen toegankelijk te maken, of, misschien een soort gelijkaardig systeem uit te werken op andere locaties. Gezien het feit dat er misschien nog wel meer droge zomers volgens, is het ons inziens geen slecht idee om naar de toekomst toe al iets uit te werken. Tenslotte willen we ook eens weten hoe het staat met het waterplan dat vorige legislatuur opgemaakt werd.