menu
Word Lid
Geen erkenning El Hidaya!

Op 27 maart 2023 zal de gemeenteraad van Maaseik zich buigen over de erkenningsprocedure van multicultureel centrum ‘El Hidaya’. Vlaams Belang afdeling Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren verzet zich met klem tegen het erkennen van het multicultureel centrum als moskee.

Onze eigen Islamisering betalen? Niet met ons!

Het is de Vlaamse regering die bevoegd is voor de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Aan zo een erkenning hangt het toekennen van overheidssubsidies vast. Het geeft ook recht op gesalarieerde bedienaars van de eredienst. Een erkende moskee heeft dus recht op met overheidsgeld betaalde imams. Heel Vlaanderen betaalde zo in 2021 liefst 771.179 euro voor haar eigen Islamisering door 27 erkende moskeeën.

Het gaat voorruit!

De Islam groeit ondertussen razendsnel. Op het moment dat we dit bericht schrijven hebben al 77 moskeeën een ontvankelijke aanvraag voor erkenning gedaan op basis van het eredienstendecreet van Vlaams minister Somers (VLD). Eentje in die lange lijst is het multicultureel centrum El Hidaya te Maaseik. In de volksmond bekend als de moskee, maar in theorie zou het een multicultureel centrum moeten zijn. Dat was ooit het idee maar in de praktijk is het mono cultureel Islamitisch gebedshuis.

‘Jihad-city’

Vlaams Belang staat als vanzelfsprekend op de barricaden tegen de opmars van de Islam. Een allesomvattende ideologie die haaks staat op onze Vlaamse normen en waarden en er een gevaar voor vormt. Iets dat we in Maaseik maar al te goed moeten weten. Herinner u de terroristische cel GICM hier, de haatprediker Khalid Yassin die een forum kreeg of heel de heisa rond de boerka’s in onze gemeente. Het liep hier zo uit de hand dat op 31 januari 2015 het dagblad De Limburger schrijft dat Maaseik ‘Jihad City’ is geworden. Een broeinest van radicale moslims. In Maaseik is alleen al de lijst met problemen gelieerd aan de Islam lang genoeg om tegen het verder verankeren en institutionaliseren te pleiten. Want met het bouwen van moskeeën betonneer je de Islam, met de erkenning subsidieer je ze en met laf wegkijken faciliteer je ze.

Strijdig met Somers zijn decreet

Naast het principe dat we de macht van de Islam moeten inperken is het ook gewoon een feit dat de huidige moskee niet voldoet aan de regels opgelegd in het eredienstendecreet. Met het actief scheiden van mannen en vrouwen door het aanbrengen van denigrerende plakkaten is de uitbating bijvoorbeeld strijdig met artikel 7.5 waarin duidelijk staat dat discrimineren niet mag. Artikel 7.3 van het eredienstendecreet maakt komaf met buitenlandse banden van een Moskee. Iets wat vloekt met het gegeven dat de moskee gebruikt wordt voor consulair dienstbetoon door Marokko. Of de bedienaars van de eredienst voldoen aan de inburgeringsplicht zoals geëist in artikel 7.9 betwijfelen we ook gelet op het feit dat er in het Arabisch gepreekt wordt en de imam uit een ander land komt. En dan vragen we ons niet af of zaken zoals de wachtperiode van 4 jaar na invoeren van het decreet gerespecteerd worden!?

Wat denken de andere partijen?

Vlaams Belang ziet voldoende argumenten om de erkenning als moskee tegen te houden. Dat is nu wel duidelijk gemaakt. Maar zien de andere partijen dat ook zo? Van voormalig burgemeester Creemers was geweten dat hij het erkennen van de moskee helemaal te gek vond. Dat zegde hij toch zelf in Het Laatste Nieuws op 14 april 2016. Naïef en dwaas als hij was dacht hij door erkenning betere afspraken te kunnen maken. Alsof hij zelf het Arabisch meester is en weet wat er daar allemaal gezegd wordt!? Het laat zich raden tot Tollenaere er ook zo over denkt. Die gaat nu al vrolijk stemmen ronselen op de Iftar maaltijden. Dat is zijn enige drijfveer. Van de roden in de meerderheid weten we sowieso dat ze ons land graag uitverkopen en van onze collega Vlaams nationalisten in de meerderheid weten we dat ze vorm- en kleurloos achter Tollenaere aanlopen. Benieuwd of we de gemeenteraad kunnen overtuigen om voor een keertje voor hun eigen volk op te komen!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF