Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Gemeenteraadszittingen opnemen?

Gemeenteraadszittingen opnemen?
Lokaal @ Vlaams Belang

Als het van Vlaams Belang afhangt kan u als burger de gemeenteraadszittingen digitaal beluisteren. Waar en wanneer u dat maar zou willen. Technisch bestaat dit al in diverse gemeenten. Als het gaat om het verbeteren van de openbaarheid van bestuur - fundamenteel in een democratie - moet er niet gekeken worden op een inspanning meer of minder. Als burger hebben jullie het recht om op een zo eenvoudig mogelijke manier te weten te komen wat jullie vertegenwoordigers in de gemeenteraad uitspoken. Bij de bespreking van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad op de gemeenteraadszitting van 25 maart 2019 heeft onze fractie daarom voorgesteld om de zittingen elektronisch te registreren. Er met andere woorden opname's van te maken. Deze worden dan nadien, of als het kan rechtstreeks, opgeladen op de webstek van de gemeente. Zo kunnen onze burgers eenvoudig horen wat er nu juist wel of niet gezegd werd door de vertegenwoordigers van het volk. U weet wel, diezelfde vertegenwoordigers die nu zeer vaak zeggen dat 'ze dat niet zo gezegd hebben', of 'niet zo bedoeld hebben'.

Vlaams Belang maakt al jaren zelf opname's

Omdat we nogal veel met dat soort uitleg van leden van de meerderheid geconfronteerd werden zijn we zelf ooit begonnen met het opnemen van de raadszittingen. Daardoor konden we én de meerderheid beter controleren én bewijzen dat de verslagen niet altijd een correcte weergave waren van de zittingen. Het viel bovendien op dat tussenkomsten van onze partij nogal eens onvolledig of niet correct weergegeven werden in de verslagen. Net zoals ze vandaag nog vaak verzwegen of niet weergegeven worden in de media. En geloof ons, er is voor een hardwerkende fractie als de onze niets zo erg als de vraag te krijgen 'of we wel iets doen op de gemeenteraad'! Dat we als Vlaams Belang zelf de gemeenteraadszittingen opnamen is trouwens in die goede oude tijd eens danig in het verkeerde keelgat van de dictator burgemeester Creemers geschoten. Zodanig dat hij onze fractieleden per aangetekende brief opvorderde om ze erover de mantel uit te vegen. Die gewiekste Pallieters hadden daarop natuurlijk niets beters gevonden dan het opname-apparaatje mee te nemen naar het onderhoud met Creemers. Open en bloot. Waarop die geweldige burgemeester daar zat met zijn mond vol tanden... tot het gesprek schijnbaar afgelopen was en onze raadsleden het dictafoontje uitschakelden om naar huis te gaan: Toen zag Creemers zijn kans schoon om eens goed uit zijn sloffen te schieten. Vergeefs! Om Vlaams Belangers bang te maken moest Creemers vroeger opstaan want onze raadsleden zijn vrolijk opname's blijven maken van de zittingen. 

Nog niet voor morgen

Wat betreft de nieuwe meerderheid viel het op dat ons idee niet afgeschoten werd, maar dat men het het overwegen waard vond. Wel wilde men nog niet meteen ingaan op onze vraag omwille van de mogelijke kostprijs. Men haalde het voorbeeld aan van Sint-Truiden waar men toch wel heel veel geld veil had voor opname-apperatuur. Onze fractie is natuurlijk gevoelig voor dit soort argumenten omdat het geenszins onze bedoeling is om de burger te veel op kosten te jagen. Maar, zoveel als in Sint-Truiden hoeft opname-apperatuur echt niet te kosten hoor. Onze partij heeft ondertussen zelf behoorlijk wat ervaring met het verzorgen van rechtstreekse opname's van meetings, congressen en dergelijke meer. Die bedragen die de meerderheid ons voorhield heeft onze partij daar nooit aan moeten besteden. Integendeel! We blijven dus de mening toegedaan dat het slechts een kwestie van tijd, en politieke wil is, voordat ook onze gemeente mee zal zijn met de tijd en de gemeenteraden digitaal beschikbaar zullen zijn. 

Vlaams Belang betrokken bij opstellen huishoudelijk reglement

Nu, wat betreft de bespreking van het huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad willen we er toch even bij zeggen dat de meerderheid - wars van elk belachelijk cordon - onze partij intensief betrokken heeft bij de voorbereidingen en besprekingen. Onze fractieleider mocht bij het opstellen van het reglement zijn zeg komen doen samen met alle andere fractieleiders. Enkele Vlaams Belang voorstellen werden zowaar door de meerderheid overgenomen! Zo zijn we er als partij mooi in geslaagd om de oppositie terug meer armslag te geven op de gemeenteraad. Goed voor onze partij, maar vooral ook goed voor iedere inwoner. Onder anti-democratisch burgemeester Creemers werd de gemeenteraad immers gedegradeerd tot een verplicht nummer. Vandaag zal dankzij Vlaams Belang de oppositie haar levensbelangrijke rol alvast veel beter kunnen spelen!