Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Kinrooiersteenweg

Kinrooiersteenweg
Lokaal @ Vlaams Belang

Afgelopen zomer hebben we allemaal kunnen vaststellen dat de Kinrooiersteenweg van Neeroeteren naar Kinrooi allesbehalve een veilige weg is. In de kranten krijgt deze weg niet zonder reden de macabere bijnaam ‘dodenweg’. Iets waar we als inwoners van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren allesbehalve gelukkig mee kunnen zijn. Integendeel. Wat onze fractie betreft heeft de weg ondertussen meer dan genoeg levens geëist en moeten er nu echt wel doortastende maatregelen genomen worden. Borden die de weggebruiker aanmanen om zijn of haar snelheid te matigen, of het eventueel invoeren van een trajectcontrole zijn evenwel niet meteen het soort maatregelen dat wij in gedachten hebben. Immers, een dikke eik is naar onze bescheiden mening ook levensgevaarlijk voor mensen die zich wel aan de snelheid houden.

Want dat is natuurlijk de kern van het probleem van de Kinrooiersteenweg: Je hebt daar veel te dikke bomen die veel te dicht op de rijweg staan. Op sommige plekken aan de zijkant beginnen de wortels van die bomen de weg omhoog te duwen, en vlak achter de rij bomen situeert zich dan weer een zeer diepe gracht. Ze zorgen ervoor dat bestuurders ingeval van nood, of overmacht geen uitwijkmogelijkheden hebben. De minste stuurfout op de Kinrooiersteenweg kan grote gevolgen hebben. 

En dan hebben we het nog niet eens over de zwakke weggebruikers, want van een echt fietspad is op deze weg geen sprake. Tenzij men ons wil komen wijsmaken dat die paar centimer weg achter de witte lijn een fietspad moeten voorstellen? Wie met de fiets deze weg neemt speelt letterlijk met zijn/haar leven. Onze fractie heeft in het verleden al vaker melding gemaakt van deze weg en de problemen die ermee gepaard gaan. Tot op de afgelopen gemeenteraad van 2 september jongstleden werd er niet echt geluisterd naar onze opmerkingen. Onze fractie bracht het dossier van deze weg daarom, naar aanleiding van de recente ongevallen, nog eens ter sprake op de raad in de hoop dat er misschien toch eens eindelijk gevolg wordt gegeven aan onze verzuchtingen.

Wat betreft het al dan niet kappen van de bomen kunnen we alvast heel kort zijn: Driewerf helaas maar burgemeester en schepenen voelen zich niet geroepen om hier iets aan te doen. Ons voorstel hierover werd weggestemd met de opmerking van de burgemeester dat dit gewoonweg 'moeilijk' bespreekbaar is. 'Het kappen van bomen steunen wij niet', alzo de burgemeester. Tja... Onze vraag over het uitwerken van een vrij liggend fietspad werd gelukkig dan weer wel positief onthaald. De burgemeester repliceerde dat dit doorgegeven is geworden aan de dienst wegen en verkeer. We wachten dus geduldig op een antwoord. 

In ieder geval, een dossier om op te volgen. Daarom ook dat onze fractie op een volgende gemeenteraad wederom de Kinrooiersteenweg zal agenderen.

Ons voorstel op de gemeenteraad kan u hier vinden: https://vbleden.s3.e...