menu
Word Lid
Lees nu digitaal Straffe Kal #12

Op vrijdag 31 mei 2024, in de laatste rechte lijn naar de nationale verkiezingen van 09 juni 2024, publiceerde Vlaams Belang afdeling Maaseik Neeroeteren Opoeteren de 12de uitgave van lokaal magazine 'Straffe Kal'.

Het was een huzarenstukje om welgemikt de laatste week voor de nationale verkiezingen nog een lokaal magazine in de bussen te krijgen bij de inwoners van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. Met een juiste planning lukte ons dat evenwel wonderbaarlijk goed. Nu alle inwoners van onze gemeente het magazine in hun respectievelijke brievenbus hebben ontvangen is het tijd om iedereen de mogelijkheid te geven om ons lokaal magazine digitaal te lezen. Daarom kunt u het vanaf nu  vinden op onze lokale webstek

Inhoudelijk sterk, zoals u dat van ons gewend bent!

U kan zeggen van onze partij wat u wil, maar het is algemeen bekend dat wij de sterkst inhoudelijke lokale bladen van alle partijen hier in onze gemeente publiceren. En dat zeggen ons telkens opnieuw onze lezers. Dat is natuurlijk ook onze bedoeling. Uit overtuiging, omdat wij willen dat u deftig ge├»nformeerd bent over de lokale politieke toestand en uit noodzaak omdat de lokale leugenpers er alles aan doet om u vooral niet te vertellen dat onze fractie een geweldige activiteit aan de dag legt. U moest maar eens te weten komen hoe fel die Vlaams Belang stem echt weegt op het beleid! Wij weten heus wel waar hier de klepel hangt.

Straf, zoals u dat van ons gewend bent!

Uiteraard nemen wij evenmin een blad voor de mond. Waarom ook? Neem nu de bevolkingscijfers in onze gemeente. We schreven een heel artikel over het keiharde statistische feit dat het ook hier hard gaat met de immigratie. Zo hard, dat ook hier de bevolking langzaam maar zeker aan het veranderen is. U gelooft ons niet? U kunt natuurlijk gewoon uw ogen openen als u door onze gemeente wandelt, maar u kunt ook gewoon zelf de cijfers van Statistiek Vlaanderen erbij nemen. Het gaat hard. Zelfs zo hard, dat de laatste cijfers van Statistiek Vlaanderen al 17,1% inwoners met een buitenlandse nationaliteit registreren in Maaseik, waar er bij het schrijven van ons lokaal blad nog 16,3% werd aangegeven door statistiek Vlaanderen. Dat is informatie die ogen moet openen, informatie die u niet te horen krijgt van het lokale 'open-grenzen' bestuur.

En nog zoveel meer

We hebben het natuurlijk niet alleen over de massa-migratie naar Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren. We hebben het over zoveel meer. Interessant artikel wat dit betreft is de informatie die we bij elkaar sprokkelden over het lokale klimaatplan. Plan dat voortspruit uit een burgemeestersconvenant waar houten klaas Jan Creemers al mee bezig was als burgemeester. Maar dat nu pas echt begint te rijpen in handen van huidig burgmeester Tollenaere. En met rijpen, mag u ook gerust stinken zeggen. Het is echt wel zijn klimaatplan geworden. En zijn klimaatplan dwingt ons langzaam maar zeker om totaal onhaalbare dingen uit te werken. En meer nog, het dreigt ons in juridisch drijfzand te storten als we er niet in slagen om al die onhaalbare dingen uit te werken. Verder besteden we ook aandacht aan de lokale trajectcontroles, en dan vooral het verhaal er achter. We informeren u over vlaggen, vertellen u over de werking van de gemeenteraad en hebben het over verkeersveiligheid. En we blijven natuurlijk herhalen dat het lokaal en nationaal anders en beter kan! 

Lees het hier:

Ons lokaal blad kunt u raadplegen door onderstaande link te volgen:

https://vbleden.s3.eu-central-...

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF