Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Oude zuivelfabriek Neeroeteren

Oude zuivelfabriek Neeroeteren
Lokaal @ Vlaams Belang

De Zuivelfabriek St. Jozef van Neeroeteren was één van de oudste en kleinste onafhankelijke coöperatieve melkerijen van Vlaanderen. De lokaal bekende 'melkerij' was zonder twijfel een karakteristiek heemkundig ankerpunt in Neeroeteren. In juli 2012 viel jammer genoeg het doek voor deze mooie onderneming. Nog slechts een 30-tal boeren uit de omgeving werkten samen met de onderneming, en dat bleek uiteindelijk te weinig om het hoofd boven water te houden. Sedertdien is er geen nieuwe activiteit meer gekomen op deze locatie en ligt de locatie eigenlijk maar wat te verkommeren.

Sedertdien gonst het in Neeroeteren vooral van de geruchten over wat er nu in de plaats gaat komen van de zuivelfabriek. Reden genoeg voor ons raadslid Leo Pieters om op de gemeenteraad van 2 september 2019 wat meer informatie op te vragen. Welke mogelijkheden er waren voor de oude gebouwen en welke toekomst de gemeente in gedachten heeft voor de site. Niet onbelangrijk, want als we de zaken op zijn beloop laten dan komt er nooit nog iets deftigs van. 

De burgemeester liet daarop weten dat er nog geen uitgewerkt voorstel is maar dat er wel al een studiebureau werd aangesteld om uit te vissen wat er aldaar zou kunnen komen. Als de gebouwen afgebroken worden dan denkt de burgemeester bijvoorbeeld aan woningen. Maar, het zou ook kunnen dat men kiest om te gaan voor baanwinkels. Interessant gegeven voor de goede Neeroeterse verstaanders... Jammer genoeg leerden we vooral uit de antwoorden van de meerderheid dat ze het daar ook allemaal nog niet zo goed weten. We kunnen dan ook maar hopen dat de interpellatie van onze fractie een duwtje in de rug van het gemeentebestuur mag betekenen om werk te maken van dit dossier.