menu
Word Lid
Stijging huurprijzen in Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren: Ook gevolg van migratie! (Deel I)

Het Laatste Nieuws schrijft op 7 februari 2024 op haar webstek dat de huurprijzen in Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren sinds 2018 met 21,61% gestegen zijn. Het laatste jaar zou er liefst 5,97% bijgekomen zijn bij de huurprijs voor appartementen.

Migratie belangrijke factor

Grotendeels volgen de huurprijzen de inflatie. Zet je dat af tegen de stijging van de lonen dan zou gemiddeld genomen huren niet duurder mogen geworden zijn. Maar dat is toch maar het halve verhaal. In de goedkopere segmenten van de huurmarkt is er meer aan de hand. Hier begint ook de wet van vraag en aanbod door te wegen. Bevoegd Vlaams minister Diependaele (n-va) bevestigde dienaangaande in Het Laatste Nieuws dat behalve inflatie ook de toename van de vraag een effect heeft op de huurprijzen. De spreekwoordelijke olifant in de kamer wordt zelfs genoemd. Die gestegen vraag is namelijk ook het gevolg van immigratie. Hoe meer mensen erbij komen, hoe meer mensen er zich op de woningmarkt begeven. Aangezien de grenzen tot dat wij de macht grijpen open blijven staan zal de krapte op de huurmarkt logischerwijze alleen maar toenemen.

Kopen wordt alsmaar moeilijker

Uiteraard zijn er naast migratie nog factoren die de vraag aanzwengelen. Zo begeven er zich meer mensen op de huurmarkt omdat het voor hen niet meer mogelijk is om een eigen huis te kopen, laat staan te bouwen. Daar zit de gestegen hypothecaire rente dan weer voor iets tussen. Die maakt lenen voor nogal wat particulieren moeilijk. Makelaars zien dan ook een toename van het aantal kandidaten als gevolg hiervan. Leuke bijzaak is dat de prijzen voor koopwoningen in Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren gemiddeld met 4,56% gedaald zijn. Maar dat is dan alleen leuk voor zij die wel voldoende kapitaal hebben, of kunnen lenen, om een eigen woning te verschaffen. Het erge, en voor onze samenleving absoluut nadelige, is de sociologische druk die er aan het ontstaan is in de klasse die niet in staat is om te kopen. Makelaarsfederatie CIB ziet hier met de vermindering van het aanbod versus een stijging van de vraag ingrediënten aanwezig voor een zogenaamde perfecte storm. Een momentum waar het onevenwicht zich daadwerkelijk gaat vertalen in veel hogere huurprijzen bovenop de inflatie. Meer woningen bouwen is hun antwoord daarop. Begrijpelijk, want dat is nu eenmaal hun kostwinning…

Bevolkingstoename in Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren

Blijkbaar is het dus ook nog eens zo dat het aanbod aan beschikbare huurappartementen afneemt. Althans, dat schrijft toch de krant. Hiervan worden geen cijfers gegeven voor onze gemeente. Wat we wel weten, en dat vinden we in een artikel in Het Belang van Limburg op 03 februari 2024, is dat hoe dan ook het aantal inwoners van onze gemeente gedurig blijft stijgen. Zonder twijfel speelt dit gegeven ook mee op de woningmarkt in onze gemeente. En te merken aan de eerder opgesomde prijzen van koopwoningen versus huurwoningen werkt de bevolkingstoename vooral door bij de groep mensen die financieel net wat minder sterk staan. Daar die bevolkingstoename ook in onze gemeente voor een belangrijk stuk het gevolg is van nieuwkomers, ligt een tijd van sociale verdringing in het verschiet.

Vooral jonge Vlamingen de dupe!

En voor wie wordt het in de eerste plaats moeilijker door migratie? Voor onze eigen jongeren. Zij die vandaag willen gaan samenwonen, uitkijken naar hun eerste woning, worden nu meteen geconfronteerd met prijzen die hoger zijn dan ooit. En dat voor de verschillende opties die ze hebben. Een woning kopen wordt moeilijker door de gestegen rente. Idem voor het zelf bouwen van een woning. Wat er hen rest is een woning huren. Maar daar krijgen ze dan af te rekenen met een forse stijging van de prijzen. Gezien jongeren per definitie niet kapitaalkrachtig zijn (een uitzondering niet te na genomen) moeten zij dus vanaf het begin meer middelen aanwenden om te huren dan vorige generaties. Middelen die ze vervolgens, wat een normale evolutie zou zijn, ontberen om zelf te kopen of te bouwen. Voor hen is het echt wel moeilijker geworden om een goede start in het leven te maken. Met andere woorden, er is hier een generatie aan het verarmen. Een generatie die de toekomst is van ons volk. En ja, dat komt dus ook door migratie!

Vlaams Belang plaatst het probleem op lokale politieke agenda!

Omdat dit best wel belangrijk is, en de meerderheidspartijen gedurende de hele legislatuur nog geen aandacht aan dit probleem geschonken hebben, heeft onze fractie dit thema aangekaart op de gemeenteraad van 22 april 2024. Waar de huurprijzen stijgen, blijven sociale gevolgen immers niet uit. Denken we maar aan mensen die de huur niet meer kunnen betalen, tot mensen die geen geschikte woning vinden en zich node wenden tot de sociale woningmarkt. Hoe ze in onze gemeente hier mee omgaan leest u binnenkort in deel II.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF