menu
Word Lid
Tollenaere niet tegen collectieve opvang asielzoekers in wooncontainers!?

Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren vangen al veel asielzoekers op. Wie al eens rondloopt in onze gemeenten ziet de bevolkingssamenstelling zienderogen veranderen. Maar wil ons gemeentebestuur nu meer of minder migratie toelaten? Op de Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2024 wilde onze partij wat dat betreft horen van het gemeentebestuur of zij de capaciteit wilden verhogen op vraag van CD&V staatssecretaris De Moor. 

Op zondag 2 juni 2024 hoorden we de échte voorzitter van de socialisten, Conner Rousseau, in het middagjournaal op VTM nieuws zeggen dat Vlaanderen zeker warm blijft voor nieuwkomers. Ja, strenger wil hij het ook. In navolging van de druk van onze partij, zoveel is duidelijk. Maar warm moet het blijven. Vraag ons niet hoe je migratie strenger kan maken als je de thermostaat niet minder wil zetten, maar de socialisten maken het u met de glimlach wijs. Laat ons wel wezen, dé reden dat zoveel migranten komen en blijven komen is net omdat ze hier ‘warm’ opgevangen worden. Met bed, bad, brood en nog zoveeeeeeel meer. En ook onze gemeente doet hier lustig aan mee!

Migratiekraan blijft open

Feit is dat er nog lang geen einde aan het komen is aan de massale immigratie naar onze streken. En neen, ook niet naar onze gemeente. Omdat migranten blijven komen blijft gedurig op zoek naar nieuwe opvangcapaciteit. Volgens Het Laatste Nieuws op 1 maart 2023 heeft de staatssecretaris voor Asiel- en migratie, mevrouw De Moor (CD&V), daarom aan alle Vlaamse gemeenten gevraagd om extra asielzoekers op te vangen. Vlaanderen, en ook haar lokale besturen, hebben duidelijk de buik vol van opvang want slechts 39 gemeenten stonden positief tegenover de vraag van De Moor. En onze gemeente? Dat hebben we voor u nagevraagd op de Raad voor maatschappelijk welzijn van 25 maart 2024.

Opvangcapaciteit is al gigantisch

Om te weten of de opvangcapaciteit omhoog moet, dien je eerst te weten hoe groot ze effectief is. Welaan, volgens de laatste cijfers van 1 mei 2024 beschikte Fedasil over een opvangcapaciteit van 35.385 plaatsen. Te verdelen over collectieve centra en individuele woningen. In totaal werden er op 1 mei 33.122 mensen opgevangen. De bezettingsgraad van de capaciteit zou dus omgerekend 94% bedragen. Statistisch gezien is er dus nog wat marge. Lokaal worden mensen opgevangen door de OCWM’s. Zo voorzien 449 OCMW’s samen in 4.515 plaatsen. Deze zijn beter bekend als LOI’s. Wat staat voor Lokaal Opvang Initiatief. In het verleden schreven we in ons maandblad al eens uitvoerig over deze LOI’s in onze gemeente. En hoe dat men daar de nieuwkomers in de watten legt. In een ander artikel zullen we hierover nog eens een recentere stand van zaken geven.

Collectieve opvang in wooncontainers in Maaseik?

Onze gemeente heeft al een behoorlijk uit de kluiten gewassen LOI systeem. Tegen onze zin, dat spreekt. Maar wel degelijk op kosten van de belastingbetaler. Of we nu onze opvang gaan uitbreiden was onze vraag want het is inderdaad zo dat de gemeente op 28 februari 2024 het verzoek had gehad van De Moor om collectieve opvang te organiseren. Dus geen LOI deze keer, maar collectief. Er werd gevraagd naar een terrein om wooncontainers te plaatsen. Jawel! Ons gemeentebestuur heeft daarop geantwoord dat ze geen terrein hadden. Gelukkig hebben ze dat niet, want als het wel hadden, hadden ze dan redenen om tegen te zijn?

Stem ze weg, of het wordt alleen maar erger!

Toen we daarnaar probeerden te polsen kwam Tollenaere natuurlijk tussenbeide. ‘Geen bijkomende vragen stellen’ was zijn bevel. Maar als het antwoord niet duidelijk is en we dus niet weten of het gemeentebestuur nu tegen is, dan mogen we dat toch wel weten zeker? De vraag stellen is ze beantwoord beste lezers. Tollenaere verstopt zich gewoon achter infrastructurele redenen, maar hij heeft geen principiële redenen om een collectieve opvang tegen te houden! Daar de staatssecretaris van CD&V strekking is doen we er best aan niet terug CD&V aan de macht te helpen. Of we krijgen zoals in Molenbeersel, met Vlaams minister Jo Brouns (CD&V), zeker een collectief centrum in onze nek geschoven ook!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF