menu
Word Lid
Veel geblaat maar weinig op de gemeenteraad

Tollenaere, de voorzitter van de gemeenteraad van Maaseik, schrijft op een maand beduidend meer artikels op sociale media dan hij agendapunten heeft op de gemeenteraad. En dat is best triestig.

We schreven er al een artikel over in het laatste nummer van ons lokaal magazine Straffe Kal. De gemeenteraden onder voorzitterschap van Tollenaere hebben over het algemeen weinig om het lijf. De komende gemeenteraad van maandag 22 april 2024 is het weer van dattum. We zullen die avond amper 13 punten behandelen. En als je die punten tegen het licht houdt dan zie je dat ze weinig om het lijf hebben. Het gaat natuurlijk niet alleen om de kwantiteit, ook de kwaliteit doet er toe. Zo zijn er altijd twee punten, die iedere gemeenteraad opnieuw standaard aan bod komen. De goedkeuring van de notulen en eventuele vragen gesteld door de burgers. Verder zullen er maandag aanstaande 7 punten besproken worden die de jure op de gemeenteraad komen. Het gaat hier over het aanstellen van afgevaardigden (postjes) naar de verschillende vergaderingen en jaarvergaderingen waarin de leden van de meerderheid zetelen. Denken we maar aan bijvoorbeeld Fluvius, CIRO bvba of de interlokale vereniging ‘Maasland werkt’.

Postjes verdelen, dat dan weer wel!

Voornoemde punten zijn telkenmale punten waar de meerderheid per definitie haar ding doet. Dit moet op de gemeenteraad ter stemming komen, maar uiteindelijk zijn zij het die bepalen wie daar de gemeente gaat vertegenwoordigen. Als oppositie vragen we altijd om én iemand van de oppositie af te vaardigen én een verslag te krijgen van al die ‘vergaderingen’ waar mandatarissen namens de gemeenteraad in zetelen. Vergeefs natuurlijk. Net zoals de vorige burgemeester denkt ook de huidige er niet aan om te vertellen wat de leden van de meerderheid uitspoken in die vergaderingen van Fluvius enz. Niet veel, neem het van ons aan!

Slechts herinrichting site oud ziekenhuis zal er toe doen

Dan zijn er nog twee punten die handelen over het arbeidsreglement van de gemeente enerzijds en de wijziging van de rechtspositieregeling van gemeente en OCMW anderzijds. Punten waarvan Tollenaere niet anders kan dan ze te agenderen want dit komt naar Maaseik vanuit de hogere regionen van de Vlaamse regering. Uiteindelijk zal er komende maandag slechts één punt echt voor debat kunnen zorgen en dat is punt nummer 10 over de herinrichting van de site van het oud ziekenhuis. Iets waarover onze fractie als vanzelfsprekend een hartig woordje zal meespreken! Het laatste punt maandag is dan iets waarover we niet eens moeten stemmen. Het een kennisneming over het lokaal energie- en klimaatpact. Jawel, ook alhier heeft het groene gif goed wortel geschoten.

Dan vult Vlaams Belang maar de agenda!

De afgelopen gemeenteraad van maandag 25 maart 2024 was het ook al niet veel soeps. Tollenaere had daar, zeggen en schrijven, 10 punten op de agenda gezet. Wederom met een puntje voor het goedkeuren van de notulen en eentje voor het stellen van vragen door de burger. En de rest ging over het uitbreiden van de vloot GAS-ambtenaren. Dat is triestig! Men zou nog gaan denken dat er eigenlijk niet zo heel veel te bespreken valt. Niets is minder waar! Er is alhier meer dan genoeg gaande dat aandacht van onze politiek verdient. En daar zit natuurlijk onze taak als oppositie in verscholen: ‘Agendasetting’. Onze partij zal dan ook deze gemeenteraad aangrijpen om de agenda aan te vullen met extra punten en vragen. Het is daarbij natuurlijk wel weer met dichtgeknepen billen afwachten of de lokale pers u daar iets van zal vertellen, want anders denkt u straks nog dat het alleen Tollenaere is die iets doet. Terwijl het net omgekeerd is.

Een wereld van verschil tussen de realiteit en Tollenaere’s facebook!

Dat de gemiddelde agenda van de gemeenteraadszittingen weinig om het lijf hebben maakt pijnlijk duidelijk dat het vooral gebakken lucht is wat Tollenaere op sociale media verkoopt. Want daar is hij wel elke dag van ’s morgens tot ’s avonds in de weer om de mensen van alles op hun mouw te spelden. Zijn groupies, die louter en alleen afgaan op alles wat hij op zijn smoelenboekpagina schrijft, denken waarschijnlijk dat ze een burgemeester verafgoden die de ene beleidsdaad na de andere stelt. Niets is echter minder waar! Kijk daarvoor maar eens snel de agenda’s van de gemeenteraadszittingen na. Van de overgrote meerderheid van de zaken die Tollenaere op sociale media zit te verkondigen is er geen spoor te bekennen op de gemeenteraad!

Waarom?

De redenen waarom er zo weinig op de agenda’s staat? Ten eerste is het zo dat Tollenaere, leep als hij is, het bedrag van onderwerpen dat op de gemeenteraadszitting besproken moeten worden opgetrokken heeft tot het wettelijke maximum. Daardoor kan hij wel wat aan het oog van de democratische controle onttrekken. Die zie je dan op de CBS besluiten. Maar ook in die verslagen vinden we vaak weinig meer dan standaard beslommeringen eigen aan iedere gemeente. De dagdagelijkse politiek van gouden bruiloften en bloemetjes planten zeg maar. De echte waarheid is dat Tollenaere veel geblaat en weinig wol is. We moeten toegeven dat hij een meester is in mensen een rad voor de ogen te draaien. Hij kan als geen ander zichzelf verkopen en de kiezers wijsmaken dat hij van ’s morgens tot ’s avond druk in de weer is voor hen. Je moet het hem nageven! In werkelijkheid is hij vooral druk in de weer met zijn eigen promoten via de sociale media. Al die tijd die hij op facebook verslijt zou hij beter met zijn neus in de dossiers steken, zou hij beter investeren in het uitwerken van al die ideeën die deze gemeente zo hard nodig heeft!

Liefst geen democratische controle

Tollenaere houdt ook helemaal niet van democratie. Hij cumuleert zijn post als burgemeester niet voor niets met de voorzittershamer van de diverse raden die onze gemeente rijk is. Denk maar aan de gemeenteraad, maar ook de raad voor maatschappelijk welzijn en die van de autonome gemeentebedrijven. Het is overal Tollenaere die de baas speelt, en dat ook nadrukkelijk wil spelen. De dwergen waarmee hij zich laat omringen onderstrepen wat dat betreft dat het zijn grote show moet zijn! Geen daadwerkelijk diepgravend beleid. Volgens ons kan het allemaal best anders en kan je ook wel eens iemand anders de voorzittershamer laten hanteren. Nu krijg je immers, en daar is het Tollenaere natuurlijk om te doen, geen evenwichtig politiek spel. En, menselijk is menselijk, Tollenaere is geen superman die alle postjes zelf kan cumuleren en dan ook nog eens de godganse dag op facebook zitten. Er zijn ook maar 24 uur in zijn dag!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF