menu
Word Lid
Vuurwerk!

Net zoals verleden jaar zag je ook dit jaar met nieuwjaar weer mooi alle kleuren van de regenboog aan de hemel verschijnen in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren. Tot zover het tweede vuurwerkverbod van Tollenaere. Een onverdeeld succes was het dus wederom niet. Veel van onze inwoners halen duidelijk hun schouders op voor de bevelen van de burgemeester. En dat is logisch ook... 

Politieverordening

Even terug in de tijd. De gemeenteraad van 14 december 2021 besliste feestvuurwerk te verbieden tijdens de nacht van oud op nieuw. Alle partijen behalve de onze steunden dit voornemen van Tollenaere. Jaja, wij weten ook wel dat in bepaalde handen vuurwerk onveilig is, en dat in bepaalde handen vuurwerk een middel voor overlast is. Ook voor de opmerkingen dienaangaande over dierenleed en dies meer zijn we niet Oost-Indisch doof. Maar, integenstelling tot de meerderheidspartijen hebben wij wel iets meer gezond verstand. Wij wisten op die bewuste 14de december al dat het verbod van Tollenaere een maat voor niets zou zijn. Het is te zeggen, dat er voor Tollenaere alleen maar in de media te scoren viel. Zijn daadwerkelijke gezag zit vooral tussen zijn oren. Op straat is hij niet bij machte om af te dwingen wat hij in de gemeenteraad uitgevaardigd. Zeker niet als hij zowaar een pandemie misbruikt om een oude politieverordening tijdelijk aan te passen. Als je vuurwerk echt wil aanpakken moet je veel grondiger te werk gaan en dan moet de volledige politieverordening op de schop.

Tollenaere blaft meer dan hij bijt

En zo kwam en zo geschiedde dat de burgemeester op 3 januari 2021 bij zijn vrienden van Het belang van Limburg moest gaan uithuilen dat zijn vuurwerkverbod niet werd nageleefd. Tja, denken wij dan, hij heeft zijn aandacht wel weer beet, maar daarom werkt zijn oplossing nog niet! Men zou denken, een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen? Als hij dan toch iets wil veranderen, dan gaat hij deze keer wel grondig te werk? Natuurlijk niet. Tollenaere is altijd al meer blaffen dan bijten geweest. En dus was het dit jaar weer van dattum. In een artikel op de webstek van HLN mag Tollenaere op 7 december 2022 de goegemeente diets maken dat vuurwerk verboden is en dat hij dat zal handhaven. Uitspraken die er kwamen nadat onze fractie hem over het onderwerp aan de tand voelde tijdens de gemeenteraad van 2 december 2022.

Niet afdwingbaar?

Uiteraard, wij houden geen statistieken bij van ieder pijltje dat werd afgeschoten, maar geluisterd naar de burgemeester werd er ook dit jaar duidelijk weer niet. Kijk, dat is dus een wezenlijk gezagsprobleem dat je dan hebt. Iets verbieden, zeggen dat je het gaat handhaven, en dan finaal met alle kleuren van de regenboog aan de hemel met de neus op de feiten gedrukt worden. Tot zover zijn handhavingsbeleid. Iets wat hij trouwens, als ware of hij wilde een slag onder de arm houden, in de krant op 7 december ook vertelde. 'Het moeilijkste is het handhaven'. Natuurlijk is dat moeilijk als je én krakkemikkige regels maakt én niet de middelen hebt om dat af te dwingen. Of gaan we naast iedere burger een politieagent plaatsen? Vlaams Belang zal daarom op de eerstvolgende gemeenteraad de cijfers opvragen. Want wij zijn echt wel eens benieuwd hoeveel mensen er nu 'gepakt' werden met feestvuurwerk, en wat de gevolgen zijn.

Lokale economische relevantie

En dan zit je natuulijk nog met dat ander probleem voor je vuurwerkverbod. Onze gemeente telt wel wat vuurwerkverkopers. Perfect legaal en, in een gemeente die het economisch al niet onder markt heeft, gewoon een interessante economische pool. Het zijn één van de weinige zaken die nog grensverkeer in omgekeerde richting generen. De partij van de burgemeester heeft dit land zo ver op de rand van het bankroet gebracht dat de meeste inwoners van onze gemeente de grens overgaan om goederen aan te kopen. Behalve voor vuurwerk, daar zien we nog een omgekeerde beweging. Als je echt iets wil verbieden is het dus maar logisch dat je ook de verkoop ervan tegengaat. Hierover blijft Tollenaere echter bijzonder vaag. Hij weet dat natuurlijk ook wel. Maar, getrouw zijn blaffen zonder bijten, heeft hij nog niet één effectieve stap genomen om daar iets aan te doen. En wat dan met het alternatief, het volstrekt illegale vuurwerk? Toch één van de boosdoeners als we de media mogen geloven.

Verboden voor de brave Vlaming

Ach vuurwerk. Eigenlijk heeft dit verhaal een diepere maatschappelijke dimensie. Dat we te maken krijgen met een vloedgolf van burgemeesters die vuurwerk willen verbieden heeft weinig te maken met nonkel Sjarel die op het familiefeest met nieuwjaar veilig een paar pijltjes afschiet. Dat er nu zoveel te doen is over vuurwerk heeft veel meer te maken met die 'bepaalde handen' waarover we in de eerste alinea spraken. Het is gewoon een feit dat er tegenwoordig in dit land veel mensen zijn die gewoon ons nieuwjaarsfeest misbruiken om keet te kunnen schoppen met vuurwerk. Uiteraard is deze wanstaat niet in staat om daar wat aan te doen. Als gevolg vinden bepaalde lokale burgemeesters het warm water uit door de pret maar voor iedereen te bederven. Nonkel Sjarel, die symbool staat voor de brave Vlaming, zal wel geen feestvuurwerk meer kopen. De relschoppers daarentegen trekken zich er niets van aan. Waarom zouden ze ook? Ze hebben nu twee jaar op rij het bewijs gekregen dat er hen toch niets kan gemaakt worden!

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF