Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Gemeentelijke immigratiestop

Gemeentelijke immigratiestop
Lokaal @ Vlaams Belang

Wie zich de cijfers van de vervreemding van onze gemeente die onze afdeling in 2015 bekendmaakte nog kan herinneren die weet dat wij alle recht en reden hebben om in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren te pleiten voor een gemeentelijke immigratiestop. Zo een voorstel maakte dan ook onlosmakelijk deel uit van het Vlaams Belang programma voor de afgelopen verkiezingen. Het was, het is, en het blijft één van de speerpunten van onze partij. Vroeger bood de zogenaamde 'Wet-Gol' de gemeenten de mogelijkheid om op democratische wijze de migratie lokaal af te blokken. Vroeger dus, want de regering Verhofstadt maakte in 2003 komaf met deze wet. U weet wel, die geweldige VLD-regering.

De 'hangmatters' uit de traditionele partijen maken de kiezer graag wijs dat een lokale immigratiestop schier onmogelijk is. Zulks klopt natuurlijk als de politieke wil om zo een immigratiestop in te voeren ontbreekt. Maar, waar een wil is daar is een weg. Het bewijs daarvan wordt geleverd in Noorwegen. Daar gaat de regering zogenaamde vluchtelingen weren uit achterstandswijken. Dat wil niets meer of minder zeggen dan een lokale immigratiestop. Een beetje in vergelijking met wat Vlaams Belang in ons eigen dierbare Vlaanderen wil realiseren. Akkoord, de Noorse regering zegt alleen maar A en niet B. Zo koppelt ze haar lokale immigratiestop aan een spreiding van migranten over andere gemeenten. Dat laatste willen we als Vlaams Belang natuurlijk niet. Wij koppelen onze gemeentelijke migratiestop graag aan een nationale stop. Kwestie van het effect van een lokale migratiestop te maximaliseren.

Alvorens we onze hoge heren en dames in Brussel de politieke moed bij elkaar geraapt hebben om nationaal een immigratiestop af te kondigen geven we als partij alvast graag de gemeenten terug een instrument in handen om migratie lokaal af te blokken. Daarom dienden we afgelopen week in de Kamer een wetsvoorstel in voor een gemeentelijke immigratiestop. Onze partij actualiseerde de ‘wet-Gol’ aan de huidige situatie via een nieuw wetsvoorstel dat we op 31 oktober 2018 in de Kamer indienden. Op hoop van zegen!

Het spreekt voor zich dat onze lokale afdeling dit intiatief alleen maar kan toejuichen. Zelf zullen we in Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren van onze kant niet nalaten om het voorstel van een gemeentelijke immigratiestop onder de aandacht te brengen. Met uw aller steun zullen, kunnen, en moeten we de immigratiebakens verzetten.