Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Motorcross beloven = Motorcross leveren

Motorcross beloven = Motorcross leveren
Lokaal @ Vlaams Belang

Wij zetten het op de agenda

Eén van de punten die onze fractie op de agenda van de afgelopen gemeenteraad plaatste was het crossterrein in de kiezelgroeve van Neeroeteren. Wie onze fractie en onze werking een beetje volgt weet dat wij behoorlijk wat activiteit aan de dag leggen in de gemeenteraad rond dit belangrijke thema. Onze vrienden van de pers - en ja, we vallen jammer genoeg in herhaling - hebben dat niet altijd even goed in de smiezen. Zo slagen ze er bijvoorbeeld op zaterdag 30 maart 2019 weer in om in de kranten aandacht te schenken aan onze vragen over de kiezelgroeve zonder ons daarin te kennen. Noch in Het Nieuwsblad, noch in Het Belang van Limburg, noch in De Standaard komt u te weten dat Vlaams Belang gemeenteraadslid Pierre Hendrikx de kat de bel heeft aangebonden. Typisch onze pers!

Flinterdun embryonaal MTB-dossier

Wat u ook niet te weten komt in de krant van vandaag is dat eigenlijk het gemeentebestuur door uit te pakken met MTB-plannen voor de kiezelgroeve - net als bij de parkeervoorstellen - op een ongezonde manier een beetje op de zaken aan het vooruitlopen is. Niet dat wij als Vlaams Belang a priori tegen de MTB-plannen zijn -  helemaal niet! - maar het gemeentebestuur loopt hier het risico binnenkort misschien mensen te moeten teleurstellen. Het is belangrijk om nogmaals te onderstrepen dat eerst nog OVAM haar zegje moet doen en dat dan pas de gemeentediensten een voorstel in elkaar gaan boksen voor een toekomstige invulling van de kiezelgroeve. Tot op heden is dat voorstel, en zeker zoals het ons op de gemeenteraad voorgehouden werd, nog behoorlijk embryonaal. Sterker, op de gemeenteraad konden de bevoegde schepenen ons zeer weinig concreet vertellen over het hoe zit en hoe ze dit gaan aanpakken. Een concreet plan werd er niet voorgelegd aan de raad! Met de uitleg die de gemeenteraadsleden kregen kun je eigenlijk totaal geen volledige krantenpagina vullen zoals in De Standaard! Wat ze op de gemeenteraad op onze vragen geantwoord hebben heeft behoorlijk weinig om het lijf. Wat met het wettelijk kader voor hun plannen? Gaan ze bijvoorbeeld de bestemming moeten wijzigen? Heeft het agentschap natuur en bos al iets concreet laten weten? Hebben ze in gedachten wat hun plan gaat kosten? Zijn alle mogelijke actoren wel mee? We zijn eens benieuwd want de bevoegde schepenen zijn behoorlijk zwakke figuren en ze zijn behoorlijk nieuw in dit dossier. En geloof het ons, het is een serieus uit de kluiten gewassen dossier! 

Cross-belofte maakt schuld! 

Ons standpunt daarentegen is bekend. Alle politieke partijen hebben tijdens de campagne laten weten dat ze in meer of mindere mate motorcross willen mogelijk houden in Neeroeteren. Vlaams Belang natuurlijk ook! Ons gemeenteraadslid Pierre Hendrikx heeft de meerderheid duidelijk gezegd dat het zijn droom is dat als er MTB mogelijk wordt in de kiezelgroeve er ook motorcross moet kunnen. De grootste partij van de gemeente, VLD, heeft zelfs heel duidelijk laten weten dat ze wil proberen om motorcross terug mogelijk te maken in de kiezelgroeve. Dat hebben ze letterlijk zo gezegd in hun pamfletten en moeten ze met andere woorden ook zo proberen te doen! En dat kan volgens ons ook. Nu de infrastructuur afgebroken is en het stort binnenkort (wie weet!?) is opgeruimd kun je eigenlijk spreken van een nieuwe toestand. Het gebied is natuurgebied en wil je er iets organiseren zal je dat moeten omkaderen. Voor ons is het duidelijk dat de gemeente moet proberen om het terrein als recreatie in te kleuren. Uiteraard zal het hoofddoel dan zachte recreatie worden. Een soort toegangspoort naar Duinengordel. Inderdaad om te wandelen en fietsen in de eerst plaats. Met dat het terrein ingekleurd wordt als recreatie moet de gemeente bekijken of ze minstens één organisatie motorcross kan toelaten.

Dit gemeentebestuur is het aan de rijke cross historie van Neeroeteren verplicht om zich in te spannen om cross mogelijk te maken. Ze hebben het beloofd, ze moeten er werk van maken. En als ze er geen werk van willen maken in de kiezelgroeve, dan moeten ze dat eerlijk zeggen, en met een alternatieve locatie komen. Nogmaals, ze kunnen het niet maken om de crossers weer in de kou te laten staan!