Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Schaatsbaan kan op zoek naar koper

Schaatsbaan kan op zoek naar koper
Lokaal @ Vlaams Belang

Pijnlijke zaak

Vandaag verscheen er zowel in De Standaard als in Het Nieuwsblad een artikel over de schaatsbaan in Maaseik. Zoals jullie weten - of niet weten - interpelleerde onze Vlaams Belang-fractie hierover al enkele malen het gemeentebestuur. Wij zouden het immers bijzonder jammer vinden als de schaatsbaan zou verdwijnen. Nog meer leegstand in onze gemeente zien we nu eenmaal niet zitten. Omdat we op de gemeenteraad van 3 september 2018 geen sluitende antwoorden kregen op onze vragen, en omdat we merkten dat de meerderheid aan het slabakken was met het dossier plaatsen we de schaatsbaan opnieuw op de agenda van de gemeenteraad van afgelopen maandag 22 oktober 2018.

Meerderheid niet zonder zonde

Het winterseizoen staat voor de deur, en er is ons inziens al te veel tijd verloren om de schaatsbaan te redden. Niet in het minst in het verleden toen de exploitant van de schaatsbaan bij herhaling op een muur botste bij het gemeentebestuur om zijn exploitatievergunning aan te passen. Op 3 september 2018 hadden we de gemeente dan ook gevraagd of ze het niet zagen zitten om de vergunning wat te verruimen. Niet zo antwoordde schepen Giebens toen. Alleen geschaatst mag er worden. Tof en geweldig voor in de winter, maar of de baan met de huidige vergunningsvoorwaarden onze hete zomers kan overleven is een ander paar mouwen.

Mee op zoek naar kopers!

Om interesse op te wekken bij potentiƫle overnemers hebben we daarom op de gemeenteraad voorgesteld om voorzichtig het wetgevende kader te verruimen. Wie wil investeren in de baan zal daar niet happig op zijn als er aan de randvoorwaarden die tot de sluiting geleid hebben niets gedaan wordt. Daarnaast hebben we afgelopen maandag op de gemeenteraad natuurlijk gevraagd naar een stand van zaken alsook naar mogelijke alternatieven voor onze getroffen schaatsvrienden. We zijn blij dat Schepen Giebens (Sp.a) zich de moeite heeft gedaan om een antwoord op onze pertinente vragen te formuleren in de kranten. Jammer genoeg deed de meerderheid dat niet echt op de gemeenteraad. Ach, het is het gekende stramien: Vlaams Belang plaatst het dossier op de agenda van de gemeenteraad en de meerderheid staat ermee in de krant. Ware het nu nog zo dat die meerderheid in het verleden echt haar nek had uitgestoken, maar neen, uitgerekend die meerderheid die door haar eigen onbekwaamheid mee voor de teloorgang van deze mooi zaak zorgde mag met alle kritiekloze aandacht gaan lopen.

Gemeente moet klimaat verbeteren

We lezen nu dat de vier aandeelhouders hebben besloten om het gebouw en de faciliteiten te koop te stellen. Pijnlijk natuurlijk. We zijn er zeker van dat ze dit met pijn in hart zullen doen. Een bang hart waarschijnlijk ook, want een deftige overnemer vinden zal niet makkelijk worden. De gemeente zal de wintertuin niet overnemen, dus ook niet om een doorstart te forceren. Maar, dat ontslaat de gemeente natuurlijk geenszins van haar verantwoordelijkheid. Het oude gemeentebestuur was al langer op de hoogte van de moeilijkheden waar de schaatsbaan mee kampte. Op geen enkel moment heeft ze een echte inspanning willen leveren om daaraan te verhelpen en de baan een beter toekomstperspectief te geven. Dat gebrek aan inzet van onder andere schepen Giebens betalen we nu als samenleving cash. De gemeente moet volgens ons daarom actief mee op zoek naar een overnemer. Daarbij pleiten we er dus blijvend voor dat de gemeente zich ook gaat inspannen om de randvoorwaarden aanzienlijk te verbeteren. Niet alleen specifiek inzake de vergunning, maar ook algemeen moet onze gemeente meer inspanning leveren om niet langer het lelijke eendje te zijn voor ondernemers. Doet het gemeentebestuur dat niet dan is de kans groot dat onze gemeente met een lege hal achterblijft. En waar leegstand is, daar loert verloedering om de hoek.

Iets wat we in onze gemeente kunnen missen als kiespijn!