Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Schaatsbaan & lichtstoet: Vlaams Belang houdt het op de agenda!

Schaatsbaan & lichtstoet: Vlaams Belang houdt het op de agenda!
Lokaal @ Vlaams Belang

Afgelopen gemeenteraad plaatste onze Vlaams Belang fractie wederom enkele extra punten op de agenda van de gemeenteraad van Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren. Telkens maatschappelijk relevante punten waarvan wij overtuigd zijn dat ze het verdienen om besproken te worden op de gemeenteraad. Twee van de punten die we op de agenda plaatsten vonden weerklank in de pers.

Schaatsbaan

Een punt dat al meermaals door onze fractie onder de aandacht van de meerderheid werd gebracht is het verhaal van de schaatsbaan in Maaseik. Vlaams Belang vindt dat de schaatsbaan thuishoort in Maaseik en dat het gemeentebestuur de handen uit de mouwen moet steken om de baan een perspectief te bieden. Toen het nieuws van de sluiting van de baan bekend geraakte heeft onze partij wat dat betreft dan ook meteen de vinger op de zere wonde gelegd en de gemeente voor enkele voldongen feiten geplaatst. De gemeente heeft immers in het verleden té weinig gesleuteld aan een kader waarbinnen een onderneming als deze rendabel kan zijn. Afgelopen gemeenteraad - maandag 28 januari 2019 - hebben we de nieuwe meerderheid meteen aan de tand gevoeld over wat zij nu van plan zijn met de schaatsbaan. Er zijn kandidaten geïnteresseerd om de baan over te nemen, maar niet om de uitbating op een zelfde manier  verder te zetten. Er is zelfs sprake van dat de hal niet meer zou gebruikt worden om te schaatsen. Als dat zo is, dan plaatst dat het gemeentebestuur natuurlijk voor de uitdaging om creatief met de vergunningen aan de slag te gaan. In zowel in Het Belang van Limburg als in het Nieuwsblad verschenen artikels naar aanleiding van onze vragen. U kan op uw twee oren slapen, Vlaams Belang blijft deze zaak opvolgen! Want bij de huidige schaatsvrije winter zijn er alleen maar verliezers. En leegstand, dat hebben we al genoeg in onze gemeente, of niet dan?

Lichtstoet

Een ander dossier dat onze partij met argusogen volgt is het dossier van de lichtstoet in Opoeteren. Op de laatste gemeenteraad van 2017 stelde onze fractie hierover al vragen nadat ons ter ore was gekomen dat ex-burgemeester Creemers met de lichtstoet de weg van de minste weerstand had gezocht: Niet laten doorgaan. Dat de lichtstoet in 2017 niet zonder probleem was verlopen, dat wisten we ook wel, maar dat je daarom maar meteen alles moet afblazen? Tja, dat vonden en vinden wij tocht wat kort door de bocht. Niet in het minst omdat de huidige organisatoren maar in extremis een stoet hadden moeten overnemen van hun voorgangers en dat kinderziekten dus onvermijdelijk waren. Maar in een gemeente moet je niet weglopen van de problemen, je moet ze oplossen. Zeker als het erom gaat om een belangrijk onderdeel van ons cultureel erfgoed in stand te houden! Daarover schreven we al in ons lokaal blad Straffe kal #7. In zowel Het Belang van Limburg als in Het Nieuwsblad kan u nu lezen dat de carnavalsvereniging keihard werkt om terug een stoet in te richten en dat ze daarvoor alvast een aanvraag hebben ingediend. Jammer genoeg kan u in de kranten niet lezen dat Vlaams Belang hierover op de gemeenteraad de vragen stelde.