Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Voorspelling Vlaams Belang komt uit: Belastingen gaan omhoog!

Voorspelling Vlaams Belang komt uit: Belastingen gaan omhoog!
Lokaal @ Vlaams Belang
Voorspelling Vlaams Belang komt uit: Belastingen gaan omhoog!

Wie ons al een tijdje volgt weet dat onze fractie zich de afgelopen legislatuur intensief bezig heeft gehouden met de belastingen die we betalen in onze gemeente. We zijn er als partij altijd al van overtuigd geweest dat we te veel moeten betalen omdat het beleid in onze gemeente niet deugdelijk is. De gemeente gaat niet altijd even verstandig om met de middelen die ze ter beschikking heeft. Afgaande op de hoeveelheid belastingen die de inwoners van Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren ophoesten zouden we hier eigenlijk een rijke gemeente moeten zijn. Laten we niet vergeten dat we al - samen met Maasmechelen - de hoogste opcentiemen betalen van de provincie en dat voor ondernemers onze gemeente al een soort Griekenland aan de Maas is.


Opcentiemen weer omhoog!?


Opcentiemen weer omhoog!? was de titel van een artikel op pagina 5 van ons lokaal blad Straffe Kal #6 dat in maart 2018 in alle brievenbussen in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren werd afgeleverd. Onze partij voelde toen al aan dat de gemeente haar geldzaakjes niet op een rijtje had. Toen we daarover in ons lokaal magazine schreven kregen we heel wat reacties. Onder andere van onze concullega's. Niets ongewoon want we krijgen altijd wel reacties van onze confraters. Zo kreeg onze fractieleider uit het kamp van De Wever te horen dat ze het daar allemaal gecontroleerd hadden en dat de opcentiemen niet zouden stijgen. Wij waren gewoon slecht geïnformeerd meenden de leerling-tovenaars. Maar zie, nu ze zelf aan de vetpotten zitten gaan de opcentiemen toch wel niet stijgen zeker? De nieuwe burgemeester laat in de krant noteren dat hij op de gemeenteraad (punt 8) de opcentiemen op de onroerende voorheffing wil verhogen van 1039 naar 1122 terwijl de aanvullende personenbelasting (punt 9) zal stijgen van 8 naar 8,5%. Met de spreekwoordelijke pensioenbom die we op ons bord kregen, het samenvoegen van de budgetten van verschillende besturen, en een balloonlening van 2013 die onlangs uit de kast is komen te vallen dreigt het Maaseiker financiële kaartenhuisje in elkaar te storten, aldus burgemeester Tollenaere. Eerlijk is eerlijk, die lening verraste ons ook, maar op al de rest hebben we altijd al gewezen. Van AGB, over OCMW tot en met het ziekenhuis. Stuk voor stuk dossiers die al onder de aandacht kwamen van alle partijen. Dat de pensioenbom bovenlokaal moet worden ontmanteld zoals Tollenaere schrijft in een mededeling begrijpen we. Evenwel niet zonder de burgemeester er aan te herinneren dat zijn geweldige partij overal in het land mee in de meerderheid zit. Als er iets 'bovenlokaal' te regelen valt weet hij dus waar hij moet zijn. Of ons dierbaar, maar bovenal failliete vaderland nog ergens een zak gouden munten op zolder heeft staan om ons te redden is een ander verhaal. Daarnaast is er het feit dat er ook in de nieuwe meerderheid partijen zitten met boter op hun pensioenhoofd. Alle drie de partijen hebben in het verleden in een coalitie gezeten met Creemers, zijn nalatenschap is dus ook tenminste deels hun nalatenschap.

De echte bom moet nog ontploffen


Maar er is meer als het gaat over een toekomstige stijging van de belastingen. Het artikel dat we schreven over de mogelijke verhoging van de opcentiemen in Straffe Kal #6 werd vooral ingegeven door onze bezorgdheid over de uitwerking van de tax shift op de gemeentelijke financiën. In het bericht van Tollenaere op de webstek van de gemeente over de verhoging van de belastingen rept hij met geen woord over de gevolgen van die tax shift. Ook bij de beschrijving van het agendapunt voor de komende gemeenteraad staat er maar weinig over te lezen. Burgemeester van Genk, en voorzitter van de VVSG, Wim Dries (CD&V) laat er in Knack op 2 janauri 2019 nochtans geen twijfel over bestaan, de gemeenten krijgen nog een factuur van een dikke €200.000.000 van de tax shift.Dat is de échte bom die nog moet komen! In nummer 7 van ons lokaal blad, dat verscheen in de zomer van 2018, gingen we al dieper in op de precaire fiscale toekomst die onze gemeente wacht. We maken ons zorgen dat het geheel van geïnde opcentiemen en personenbelasting in combinatie met de vermaledijde tax shift de inkomsten van de gemeente gaat aantasten.

Vlucht vooruit van Tollenaere?

Dat Tolleneare met dit nieuws naar de pers stapt zouden we als verwonderlijk kunnen beschrijven. Welke burgemeester gaat er aankodigen dat hij de belastingen wil verhogen? Welke liberaal doet zoiets? Welke burgemeester zet de agenda van de gemeenteraad in de krant voor deze goed en wel verstuurd is? Awel, eentje die een vlucht vooruit maakt, die voelt dat hij beloftes toch niet zo eenvoudig kan realiseren. De mededeling van Tollenaere wijst er ook op dat hij zich aan het indekken is. Lees: 'Het is de schuld van onze voorgangers dat we er niet geraken'. Dat een deel van die voorgangers vandaag nog deel uitmaken van de coalitie wordt natuurlijk verzwegen. De analyse van vandaag waaruit blijkt dat de kas niet klopt staat in schril contrast met de gemeenteraad van 18 december 2017 toen de aanpassing op het reglement van de opcentiemen op de onroerende voorheffing moest worden goedgekeurd en VLD (vanuit de oppositie!) meestemde met Creemers & co! Wist VLD toen niet dat het op het gebied van de centjes niet lekker zat in onze gemeente? Wisten ze toen niet dat er een reukje hing aan Creemers zijn voorstel?

Uw waakhond is paraat!


Vlaams Belang gaat dit dossier met argusogen volgen. En ja, we zullen met heel veel overuiging de verdediging opnemen van onze belastingbetalers! U moet niet de dupe worden van wanbestuur.