Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Burgemeester weigert hautain Corona-debat

Burgemeester weigert hautain Corona-debat
Lokaal @ Vlaams Belang

We kunnen oeverloos discussiëren of er nu wel of niet mag gesproken worden van een effectieve tweede Corona golf in ons land. Voor de ene is het zo klaar als pompwater dat het weer de slechte kant uitgaat, de ander denkt dat we meer gevallen hebben omdat we nu eenmaal meer testen. Wat er ook van zij, feit is dat menig statistiek en expert ons duidelijk maakt dat wij de Corona Duivel nog niet onze greep hebben. Hoe we het ook draaien of keren, het venijnige Chinese beestje blijft ingrijpend inwerken in ons sociologisch en economisch leven. En ja, dat ook in Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren.

Waarom?

Daarom dat onze partij het initiatief nam om de lokale toestand te bespreken met alle politieke families. Teneinde te evalueren wat geëvalueerd moest worden, en eventueel bij te sturen wat bijgestuurd moest worden. Zeker daar het lokale beleidsniveau een almaar belangrijke speler is geworden. Een open debat over de partijgrenzen heen om tot een breed gedragen en leefbaar Corona-beleid te komen. Een debat dat ondanks ons aandringen nog altijd niet ten gronde gevoerd werd. Jammer genoeg zit de burgemeester niet op dezelfde golflengte als uw dienaars. In schril contrast met zijn reactie op onze verkiezingsoverwinning laat hij zich nu van zijn kleinste kant kennen. Waar hij na de verkiezingen in Het Belang van Limburg liet noteren dat hij het belangrijk vindt dat onze ideeën en opmerkingen opgenomen worden, wuift hij ze nu uit de hoogte weg. Alsof ware hij God spelt hij ons in een reactie de les dat er geen reden is om angst of paniek te zaaien daar er toch geen besmettingen zijn in onze gemeente! Paniek zaaien? Je reinste onzin! We hebben letterlijk in onze oproep geschreven dat bang worden het laatste is wat wij van plan zijn. Wij willen net de mouwen opstropen om te verbeteren wat kan.

Daarom!

Het is onze bedoeling om op de politieke fora die er toe doen eindelijk te horen te krijgen hoe de Corona-vork in de Maaseiker steel zit! Niet omdat wij absoluut een gemeenteraad ofzo willen, of omdat wij geen facebook berichten kunnen lezen. Wel omdat die berichtjes zelden getuigen van een toetsbaar en tastbaar politiek en juridisch kader. Weinig van wat Tollenaere wereldkundig maakt op sociale media is ter sprake gekomen op de gemeenteraad. Hij speelt liever solo-slim. Omdat hij alleen de haver wil? Kan zijn, maar hij moet zich er hoe dan ook rekenschap van geven dat het niet is omdat hij zich in zijn college laat omringen door dwergen dat een breder politiek draagvlak niet nodig is. De gemeenteraadsleden blijven het belangrijkste politieke orgaan vormen, of hij dat nu graag heeft of niet. En die verkozenen krijgen allemaal vragen en opmerkingen. Van burgers, zowel als van handelaars. Over de lokale economie zowel als over het dagelijkse leven. Ze hebben zelf ook vragen en opmerkingen die het verdienen in een officieel kader gegoten te worden omdat ze weten dat een berichtje op sociale media de jure weinig om het lijf heeft. Omdat ze weten dat gemeenteraadsleden ook een controlerende taak hebben. Want daar gaat het om: Als het morgen fout loopt, dan kunnen de verantwoordelijken er maar er maar beter voor zorgen dat alles politiek gedekt is...

De paraplu gaat open

Enkele dagen na zijn neerbuigende reactie moest Tollenaere het noodgedwongen al over een andere boeg gooien. Alsof de burgervader zelf het onheil over ons afgeroepen had waren daar dan toch de eerste besmettingen in onze gemeente. Nu moest hij wel zijn paraplu trekken. Op sociale media natuurlijk. Waar anders? In een lang epistel veegde hij ons de mantel uit en probeerde hij zijn eigen bordje schoon te houden. Alleen weet de argeloze lezer dat niet want hij of zij worden niet op de hoogte gebracht van ons initiatief en het feit dat dit de eigenlijke aanleiding was voor zijn pennenvrucht. Niet dat wij daarmee de burgemeester enkele besmettingen in zijn schoenen willen schuiven, of dat we ze welgekomen vinden. Natuurlijk niet! Wel dat het pijnlijk toont dat hij te kort door de bocht was gegaan in zijn reactie aan ons adres en dat hij louter daarom is dat hij op het publieke forum de vlucht vooruit neemt. Alles beter dan een echt politiek debat natuurlijk. Openbare tegenspraak? Neen dank u, denkt Tollenaere!

Dat dan weer wel

Waar de burgemeester wel tijd voor had, dat was om een lang stuk te schrijven over het offerfeest. Daar mogen u en ik zeker geen kritiek op hebben zegt Tollenaere. Dat we het maar niet in ons hoofd halen om de allusie te maken op ons Paasfeest dat geen doorgang mocht vinden! Dat we het maar allemaal normaal vinden dat er niet op een bubbeltje meer of minder gekeken wordt bij dit oer Vlaamse feest. Want dat is toch een andere periode waarover we spreken!? Nietwaar!? Natuurlijk, de periode toen Corona wel nog echt was en zelfs uit de Paaseieren gekropen kwam. Gewoon ordinaire lulkoek van iemand die verlekkerd zit te kijken naar de moslimkiezer. Of denkt u dat liberalen het slag mensen zijn dat de onderwerping van Abraham aan Allah oprecht een feestje waard vinden? Gevaarlijke lulkoek ook omdat het verdorie geweten is dat de Corona opstoot net nogal hard woekerde binnen de allochtone gemeenschappen. Of, om het met de woorden van viroloog Steven Van Gucht te zeggen, de buurten waar mensen leven met een 'lagere socio-economische status'.

Punt maken

We zullen het dan maar op een volgende gemeenteraad op de agenda plaatsen zeker? We blijven immers zelf met vragen zitten en bovenal, zelf vragen krijgen van mensen. Mensen die niet altijd bij de burgemeester op het applausbankje zitten maar desalniettemin wel gerechtvaardigde zorgen hebben. Over wat de gemeente kan doen om de economische relance te ondersteunen of wat de uitwerkingen zijn op de inkomsten van de lokale zwembaden? Of er wel sprake is van een handhavingsbeleid en of dat alle boodschapen ook geraken tot bij die mensen die niet de burgemeester volgen op sociale media? Dat en zoveel meer moet en zal besproken worden. Daar zorgen wij wel voor.