menu
Word Lid
Fietspad dodenweg op de lange baan?

Er zijn zo van die dossiers die te belangrijk zijn om los te laten. Wat ons betreft is de realisatie van een gescheiden fietspad langs de N757 er zo een. Veel te veel jonge levens gingen al verloren op die weg, en veel te veel fietsers lopen nog altijd veel te veel risico’s als ze er langs fietsen.

Even terug in de tijd: Op de gemeenteraad van maandag 22 januari 2024 heeft onze partij gevraagd naar een stand van zaken van het te realiseren vrijliggend gescheiden fietspad langs de N757. Zeg maar de weg van Kinrooi naar Neeroeteren, ook wel bekend als onze Neeroeterse dodenweg. Levensnoodzakelijk als je ons vraagt want menigeen die met de fiets van Kinrooi naar Neeroeteren of omgekeerd wil waagt nu letterlijk zijn of haar leven. Reden ook waarom we jaren geleden al zijn beginnen vragen om de infrastructuur van de weg aan te passen.

Infrastructuur nog altijd niet aangepast

Van die infrastructurele aanpassingen is tot op heden nog niet veel in huis gekomen jammer genoeg. Altijd moeilijk in dit land. En zeker moeilijk met een burgemeester die liever show verkoopt op sociale media dan dat hij met zijn dossiers in de hand op wandel gaat langsheen de vele ministeries in Brussel. En zo komt het dat we alleen nog maar een trajectcontrole hebben. Een lekkere bron van inkomsten, maar veilig fiets je er nog altijd niet.

Overleg met grondeigenaars afgelopen met een sisser

Onze interpellaties over het onderwerp op de gemeenteraad leerden ons dat er nog een groot probleem moet opgelost worden alvorens men kan starten met aanleggen van een fietspad. Er moet namelijk een akkoord gesloten worden met grondeigenaars die plaats moeten maken voor het fietspad. Op Valentijnsdag dit jaar zou er nog een vergadering op poten gezet worden om de kogel door de kerk te jagen. Erg liefdevol is het er daar echter niet aan toe gegaan. Integendeel. De uitkomst is dat er geen akkoord is, en waarschijnlijk ook niet snel zal komen. Althans, dat leerden we uit de antwoorden van een nieuwe interpellatie over het onderwerp van ons gemeenteraadslid Eddy Slootmakers op de gemeenteraad van 25 maart 2024.

Gerechtelijke procedure voorkomen is de boodschap

Als we de bevoegde schepen mogen geloven dan zit de taak van de onderhandelaars, die aangesteld werden door het Agentschap Wegen en verkeer, er op. Ze werden ondertussen ontheven van hun taak. Evenwel zonder dat er een akkoord is met de 3 grondeigenaars. De minnelijke schikking is dus niet gelukt. Twee eigenaars waren niet akkoord met het voorgesteld bedrag, en een derde maakt er een princiepskwestie van. Men doet er wel alles aan om een gerechtelijke procedure via het vredegerecht te voorkomen. Want als dat er van komt dat wordt het fietspad effectief op de spreekwoordelijke lange baan geschoven. Het openbare onderzoek is wel al gestart op 21 maart 2024, en dit zal duren tot 19 april 2024.

Benieuwd of deze zomer de werken kunnen starten

Desalniettemin is het toch een serieuze streep door de rekening. De bedoeling is dat de werken starten in de zomer van 2024. Er is nog hoop dat dit ook zo zal geschieden, maar zonder akkoord met de grondeigenaars is er geen sprake van een fietspad. En zonder fietspad is er geen sprake van dat de Neeroeterse dodenweg van zijn lugubere naam af zal geraken! Ach, we hebben een trajectcontrole. Dat dan weer wel! Heerlijk toch zo een gemeentebestuur dat zijn prioriteiten kent!?

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF