Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Vlaams Belang wil extra digitale gemeenteraad over stijgende Corona-cijfers

Vlaams Belang wil extra digitale gemeenteraad over stijgende Corona-cijfers
Lokaal @ Vlaams Belang

Het spijt ons zeer, maar we hebben die Chinese Corona duivel nog lang niet klein gekregen. Tot spijt van wie het benijdt steekt het venijnige beestje wederom de kop op in Vlaanderen. De cijfers van het aantal besmettingen swingen op een dusdanige manier de pan uit dat men er bang van wordt! En wie ons een beetje kent, die weet al wel dat bang nu wel het laatste is wat wij willen worden. Integendeel, als het volk het moeilijk krijgt moet al wie zijn volk graag ziet de mouwen opstropen!

Vlaams Belang blijft niet aan de kant staan

U hebt massaal voor ons gekozen de laatste verkiezingen. Daarmee hebt u ons de plicht gegeven om u te vertegenwoordigen, net zoals u onze tegenstrevers duidelijk hebt gemaakt dat ze naar ons moeten luisteren. Al het andere is, gegeven de omstandigheden, politiek misdadig. Het is al erg genoeg dat sommige lieden van de meerderheid liever op sociale media de held uithangen dan dat ze op de fora die er echt toe doet doen wat moet. Net daarom is het absoluut niet onze bedoeling om alles zomaar in handen van de huidige meerderheid te laten. Zeker nu we op dermate veel manieren door dermate veel mensen aangesproken worden over het hele corona-gedoe. We gaan ons hier en nu niet uitlaten over de maatregelen die momenteel op andere politieke niveau's doorgevoerd worden, maar ten bate van een corona-vrije toekomst voor Opoeteren, Neeroeteren en Maaseik moet Vlaams Belang wel een hartig woordje meespreken. 

Het lokale niveau is aan zet!

We herinneren er iedereen graag aan dat onze partij op de gemeenteraad van 27 april 2020 al eens een warme oproep lanceerde om een lokaal corona actie-plan uit te werken. Eentje waarmee we nu zonder twijfel beter gewapend zouden zijn tegen de tweede golf, eentje dat er door toedoen van de meerderheid niet gekomen is. Een gemiste kans, zeker nu na afloop van de veiligheidsraad van 27 juli blijkt dat meer dan ooit het lokale bestuur aan zet is. De burgemeesters krijgen een sleutelrol toebedeeld in het bestrijden van het virus. Dat maakt dat zij hoe dan ook moeten ageren. En ofwel doen ze dat op eigen houtje in een achterkamertje met het risico om maatregelen te treffen die niet gedragen worden, ofwel zoeken ze daartoe open en bloot de politieke consensus op. En dat laatste is slechts mogelijk in het daartoe geijkte orgaan van de gemeenteraad. Daarom dat wij bij deze de oproep lanceren om middels eens extra gemeenteraad de huidige corona-perikelen te bespreken. Spreekt voor zich dat dit een digitale zitting zal zijn.

Bescherm onze mensen

Met een extra gemeenteraad wil onze afdeling volgende bereiken:

1) Wij willen van de meerderheid een duidelijke schets krijgen van de actuele toestand in Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren.

2) Wij willen dat de meerderheid haar visie en maatregelen uit de doeken doet.

3) Wij willen in lijn daarmee, of indien nodig daartegenover onze eigen voorstellen en idee├źn spuien.

4) Wij willen daarover een debat over de partijgrenzen heen om een gedegen en vooral lokaal gedragen beleid te krijgen.

5) Wij willen de burgers de kans geven om via digitale weg mee dit debat te volgen zodat zij weten hoe de politieke vork in de steel zit.  


Vlaams Belang Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren roept dan ook bij deze onze lokale politieke concullega's op om onze oproep te steunen. Of het nu over onze lokale handelaars gaat, over het ziekenhuis of over mensen in een sociaal isolement, ook in onze gemeente is meer dan genoeg corona-leed te lenigen. Onze partij zal daarom via de juiste wegen het nodige initiatief nemen.